Межкультурное образование - предпосылки, практика, преподавательские компетенции

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Межкультурное образование - предпосылки, практика, преподавательские компетенции
Alternative Title:
Intercultural education: background, practice, teaching competences
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 70, p. 187-194
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTTarpkultūrinio mokymo tikslas – padėti individui ar grupei suprasti ir priimti tai, kas svetima, suformuoti tolerantišką požiūrį į kitas kultūras, padėti suvokti save daugelio kultūrų aplinkoje. Tai pasiekiama formuojant bendražmogišką solidarumą, kuris užtikrinamas: 1) per savo kultūros bei šaknų supratimą; 2) neužsisklendžiant savosios kultūros rate; 3) per kito supratimą ir mokėjimą bendradarbiauti, pagarbą skirtumams; 4) skatinimą keistis patirtimi, sudarant mokomąsias programas, taip pat visuomenėje ir teisinėje veikloje. Žmogus atsidūręs aplinkoje, kurioje persipina daug kultūrų, nuolat kvescionuoja savo identitetą, turi priimti įvairias jam nebūdingas elgesio normas, bendradarbiavimo kodus, kurie ne tiek reikalauja jų laikytis, bet suvokti prasmę. Įgyti tokių kompetencijų padeda tarpkultūrinis mokymas. Straipsnyje apžvelgiami tarpkultūrinio mokymo ypatumai Vilniuje. Vienintele institucija, kuri gali grąžinti tarpkultūriniam mokymui tinkamą vietą, yra mokykla. Siūloma aukštosiose mokyklose įvesti tarpkultūrinio mokymo kursą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūrinės skirtybės; Dėstytojo kompetencijos.

ENThe aim of intercultural teaching is to help an individual or a group understand and accept what is foreign, form a tolerant attitude to other cultures, help to orient oneself in a multi-cultural environment. This is achieved by forming solidarity common to all mankind, which is ensured in the following way: 1) through understanding one’s own culture and roots; 2) by not shutting oneself up in the circle of one’s own culture; 3) through understanding another and knowing hoe to communicate, respect for differences; 4) encouragement to share experience, devising teaching programmes, in society and a legal activity. A man when he finds himself in the environment in which many cultures intertwine, constantly questions his own identity, have to accept various norms of behaviour that are not common to him, codes of communication, which do not only require to follow them but also require to perceive their meaning. Intercultural teaching helps acquire such competences. The article reviews peculiarities of intercultural teaching in Vilnius. The only institution, which can bring back an adequate place to intercultural teaching, is a school. It is proposed that a course in intercultural teaching should be introduced in higher educational institutions.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8046
Updated:
2018-12-20 23:01:13
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: