Šateikiai. Savininkai ir bažnyčios istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šateikiai. Savininkai ir bažnyčios istorija
Alternative Title:
Šateikiai: its owners and church history
Keywords:
LT
Plateliai; Lietuva (Lithuania); Maldos namai. Bažnyčios / House of Prayer. Churches; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LT1568 m. kovo 12 d. valdovas Žygimantas Augustas Šateikius dovanojo LDK matininkui ir revizoriui Jokūbui Laškovskiui. Čia įkurtą dvarą paveldėjo sūnus Mykolas, kuris 1598 m. Šateikius pardavė Prūsijos pakancleriui Andreasui Fabricijui. 1602 m. ši valda atiteko LDK maršalkai Kristupui Manvydui, kurio įpėdinis Vladislovas Manvydas 1638 m. ją pardavė Erazmui Skaldvilui. Pastarasis jau kitais metais Šateikius pardavė Barborai Konarskytei–Šverinienei. 1664 m. balandžio 23 d. dokumentu Jokūbas Šverinas Šateikius užstatė Vilhelmui Pliateriui už 54 tūkst. auksinų skolą. 1692 m. tą užstatytą dvarą perėmė sūnus Andrius Pliateris. Po ilgamečių Pliaterių turtinių ginčų su Šverinais ir Sapiegomis 1723 m. Šateikiai teisiškai tapo Pliaterių nuosavybe, atiteko Livonijos kariškiui Jonui Pliateriui, o nuo 1780 m. – Juozapui Pliateriui, po 1821 m. – Pranciškui Pliateriui, 1867 m. – sūnui Vladislovui, o šiam mirus – dukrai Elenai Pliaterytei-Vieliopolskienei. Nors 1806 m. vizitacijoje teigiama, kad medinė, kryžmos formos, dengta malksnomis Šateikių bažnyčia (Platelių filiją) pastatyta 1700 m. Pliaterių, tačiau ji neminima 1748, 1755, 1774 m. Žemaičių vyskupijos bažnyčių sąrašuose. Vėlesnėse vizitacijose nurodoma, kad grafai Pliateriai Šateikiuose bažnyčią pastatė 1776 m., o 1792 jai dovanojo margą žemės. Metrikų knygos pradėtos rašyti 1793 m. 1862 m. kovo mėn. patvirtintas naujos mūrinės Šateikių bažnyčios projektas (autorius nenustatytas), o statyba baigta 1875 m. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šateikų bažnyčia; Bažnyčios vizitacija; Bažnyčių statyba.

ENOn March 12, 1568 King Žygimantas Augustas gave Šateikiai to surveyor and controller of the Grand Duchy of Lithuania Jokūbas Laškovskis. The manor established there was inherited by his son Mykolas, who sold Šateikiai to Prussian vice-chamberlain Andreas Fabricius in 1598. In 1602, this land came into possession of the Marshal of the GDL Kristupas Manvydas, whose heir Vladislovas Manvydas sold it to Erazmas Skaldvilas in 1638. The next year, the latter sold Šateikiai to Barbora Konarskytė–Šverinienė. On April 23, 1664 Jokūbas Šverinas put Šateikiai in pledge to Vilhelmas Pliateris for the debt of 54000 gold coins. In 1692, this pledged manor was taken over by his son Andrius Pliateris. After long-lasting property disputes between the Pliateriai, the Šverinai, and the Sapiehas, Pliateriai gained legal title to Šateikiai in 1723, when it came into possession of Livonian military man Jonas Pliateris. Since 1780 it was ruled by Juozapas Pliateris, after 1821 – by Pranciškus Pliateris, from 1867 – by his son Vladislovas, and after the latter’s death – by his daughter Elena Pliaterytė-Vieliopolskienė. Although the visitation of 1806 states that the wooden, cross-shaped and shingled church of Šateikiai was built by the Pliateriai in 1700, it was not mentioned in the lists of the Samogitian diocese’s list of churches in 1748, 1755, and 1774. The records of later visitations indicate that the Pliateriai built the church in Šateikiai in 1776 and granted it a patch of land in 1792. Parish registers were kept since 1793. In March 1862, the draft of a new brick church in Šateikiai was approved (the author unknown), and its construction was completed in 1875.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/804
Updated:
2013-04-28 15:21:57
Metrics:
Views: 60
Export: