Apie visuomenės ir pradinės mokyklos santykius Lietuvoje 1918-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie visuomenės ir pradinės mokyklos santykius Lietuvoje 1918-1940 metais
Alternative Title:
On relations between the society and primary school in Lithuania in 1918-1940
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 47, p. 124-130
Keywords:
LT
Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti pradinio ugdymo kaitą Lietuvoje 1918-1940 m., kuriai įtakos turėjo visuomenės ir pradinės mokyklos santykiai. Visuomenės ir pradinės mokyklos santykiai – tai santykiai tarp švietimo sistemos grandžių. Jie išoriškai stebimi, kai atitinkamos švietimo sistemos grandys keičiasi informacija, priima valstybės mastu tam tikrus sprendimus, pagrįstus socialiniais ir ekonominiais argumentais. Lietuvos kultūros istorijos patirtis rodo, kad pradinė mokykla, būrusi visuomenę, atspindėjo jos poreikius. Mokykla neatsiejama nuo aplinkos, todėl taikydamasi prie jos ir aktyviai veikdama jaunuomenę, ji kartu su švietimo politiką vykdančiomis institucijomis atsiduria santykių su visuomene sferoje. Švietimo tikslai, jos reformos kryptys ir principai lėmė pradinės mokyklos (kaip svarbiausios, sudedamosios vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos dalies) paskirties sampratą, valdymo pertvarką, struktūrinę kaitą, ugdymo turinio, proceso ir metodų raidą. Vienas iš švietimo sistemos progreso veiksnių – jos modernizavimas. Kaita orientuojama į proceso optimizavimą, pašalinant visų švietimo sistemos grandžių darbo trūkumus. Siekiant tai įgyvendinti privalo konsoliduotis visi proceso dalyviai. Viena iš svarbiausių švietimo sistemos funkcijų – veiksnios asmenybės ugdymas, sąlygų socializacijai kūrimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pradinės mokyklos; Visuomenė; Visuomenės ir pradinės mokyklos santykiai.

ENThe objective of the article is to ascertain development of primary education in Lithuania in 1918-1940 with reference to influence on it by relations between the society and primary school. Relations between the society and primary school are relations between components of education system. They are externally noticeable when components of education system exchange information, take certain decisions on the country’s scale based on social and economic reasons. The experience of history of the Lithuanian culture shows that primary school reflected needs of the society. School is inseparable from the environment, therefore school adapts to the environment and actively influences the youth by implementing education policy. Objectives of education, directions of education reform used to define the concept of purpose of primary school being the main component part of general education system. One of factors of progress of education system is its modernization. Changes are focused to process optimization by eliminating inconsistencies in functioning of education system. In order to achieve it all members of the process have to consolidate. One of most important functions of education system is education of an active personality and creation of conditions for socialization.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8029
Updated:
2018-12-20 22:51:37
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: