Integruotas gamtos mokslų dalykų mokymas: nuomonės ir požiūriai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruotas gamtos mokslų dalykų mokymas: nuomonės ir požiūriai
Alternative Title:
Integrated Teaching of Natural Sciences: Opinions and Approaches
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 47, p. 68-76
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTPedagoginėje literatūroje yra nemažai publikacijų, kuriose bandoma analizuoti pedagoginius, didaktinius, metodinius integruoto mokymo aspektus. Lietuvos mokyklai aktualios ne tik integruoto ugdymo idėjos, bet ir praktinė patirtis. Vadinasi, šiandieninės Lietuvos pedagogikos uždavinys – išnagrinėti integruoto ugdymo tikslus, uždavinius, turinį, metodiką, integruoto ugdymo organizavimo ir kt. Klausimus. Tyrimo tikslas – išanalizuoti gamtos mokslų dalykų mokytojų požiūrį į integruotą gamtos mokslų dalykų mokymą bendrojo ugdymo mokyklos antroje pakopoje (V-X kl.). nustatyta, kad pedagogai teigiamai vertina integruotą gamtos mokslų dalykų mokymą antrojoje bendrojo lavinimo mokyklos pakopoje. Tam pritarė 76,3 % pedagogų, nepritarė 19,7 %, ši problema visiški neaktuali 3,9 % pedagogų. Nustatyta, kad požiūris į integruotą gamtos mokslų dalykų mokymą priklauso nuo pedagogo dėstomo dalyko, nuo jo pedagoginės kvalifikacijos, tačiau tam neturi įtakos pedagogo darbo stažas.Reikšminiai žodžiai: Mokymo turinys; Mokomojo turinio integracija; Integruotas gamtos mokslų dalykų mokymas.

ENPedagogical literature contains numerous publications trying to analyse pedagogical, didactic and methodological aspects of integrated education. Not only integrated education ideas but also practical experience is of relevance for the Lithuanian school. It implies that the task of modern Lithuanian pedagogics is to analyse goals, objectives, content and methodology as well as organisation and other issues of integrated education. The purpose of the study is to analyse the attitude of teachers of natural sciences towards integrated teaching of natural sciences at the second stage of general education school (5-10 grades). It has been established that teachers positively evaluate integrated teaching of natural sciences at the second stage of general education school. This opinion is followed by 76.3% and opposed to by 19.7%, and 3.9% of teachers find this problem absolutely irrelevant for them. It has turned out that the attitude to integrated teaching of natural sciences depends on the subject taught by the teacher and their pedagogical qualification but not on the teacher’s work record.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8023
Updated:
2018-12-20 22:51:36
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: