Svarbiausios VPU geografijos katedros ir bendrojo lavinimo mokyklos bendradarbiavimo skirtys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svarbiausios VPU geografijos katedros ir bendrojo lavinimo mokyklos bendradarbiavimo skirtys
Alternative Title:
The Most Important Cooperation Areas between Vilnius Pedagogical University Department of Geography and General Education Schools
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 47, p. 52-59
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education.
Summary / Abstract:

LTAukštosios mokyklos, rengiančios mokytojus, profilinė katedra negali rengti mokytojų, neturėdama glaudžių ryšių su bendrojo lavinimo mokykla. Tai sudėtinga problema, kurią sąlygoja daugelis veiksnių. Tyrimo tikslas- atskleisti VPU Geografijos katedros svarbiausios veikos sritis, kurios leistų tobulinti būsimųjų geografijos mokytojų rengimą. Tyrimo objektas- mokyklos ir Geografijos katedros bendradarbiavimo turinys, siekiant geriau parengti geografijos mokytojus remiantis naujausiais moksliniais laimėjimais, geriausia praktinio darbo patirtimi ir metodinėmis naujovėmis. Tyrimo metodai: stebėjimas, individualūs pokalbiai su mokiniais ir mokytojais, anketinė apklausa, mokytojų darbo rezultatų apibendrinimas, kaip jų profesinės atrankos ir profesinio parengimo rezultatas. Rezultatais nustatyta, kad bendrojo lavinimo mokykla ir VPU Geografijos katedra turi bendradarbiauti, nes vystosi mokslas, keičiasi studijos ir pati mokykla. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Geografijos katedra; Bendrojo lavinimo mokyklos; Bendradarbiavimo sritys; Chair of geography; General aducation school; Sphers of cooperation.

ENThe profiled department of the higher educational teacher training establishment may not train teachers without closely cooperating with general education schools. This is a complex problem caused by multiple factors. The research aims to disclose the key activity areas of VPU Department of Geography facilitating improvement of future geography teacher training. The research subject—cooperation between schools and Department of Geography cooperation to better train geography teachers based on the latest achievements, the best practice and methodological innovations. The research methods used are monitoring, individual conversations with pupils and instructors, questionnaires, teacher activity result summary as the outcome of their professional selection and professional qualifications. Based on the outcomes it was established that general education schools and VPU Department of Geography must cooperate as scientific progress takes pace, as well as studies and schools develop.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8021
Updated:
2018-12-20 22:51:36
Metrics:
Views: 15
Export: