Savarankiško darbo organizavimas dėstant pedagogikos istorijos kursą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Savarankiško darbo organizavimas dėstant pedagogikos istorijos kursą
Alternative Title:
Organizing Independent Studies During Pedagogy History Instruction
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 47, p. 46-51
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTPedagogikos istorijos kaip mokomojo dalyko aukštojoje pedagoginėje mokykloje tikslas- gerinti studentų pedagoginį pasirengimą, jš gebėjimą suvokti ir vertinti žmonijos istorijoje sukauptos pedagoginės minties palikimą. Dėstant pedagogikos istoriją aktualia problema tampa studentų savarankiško darbo organizavimas, jo kontrolė ir vertinimas. Šio straipsnio tikslas- aptarti studentų savarankiško darbo organizavimo ypatumus, kurie padeda ugdyti jų kūrybinį mąstymą, skatinti pažintinį aktyvumą, profesinius interesus, formuoti praktinius mokėjimus, skatinti pažintinį aktyvumą, profesinius interesus, formuoti praktinius mokėjimus ir įgūdžius. Įgyvendinant šį tikslą taikomas aprašomasis sisteminis konstatuojamasis metodas. Tyrimo objektas- savarankiškas studentų darbas. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos, kaip pagerinti savarankišką studentų darbą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pedagogikos istorija; Savarankiškas darbas; Pedagogical history; Indepentent work.

ENThe purpose of the pedagogy history as a higher pedagogical establishment subject is to improve pedagogical student qualification, the ability to perceive and appreciate the inherited pedagogical ideas collected throughout the human history. When instructing this subject organizing independent studies, their control and evaluation become a relevant problem. This article aims to discuss peculiarities of organizing independent studies, which facilitate educating creative student thinking, encourage professional cognitive activity interests, and form know-how and practical skills. The descriptive systemic statement method is applied to reach this aim. The research subject is independent studies. At the end the paper provides conclusions and recommendations how to improve independent studies.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8020
Updated:
2018-12-20 22:51:35
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: