Bendraamžių seksualinė elgsena ir jos apraiškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendraamžių seksualinė elgsena ir jos apraiškos
Alternative Title:
Sexual behaviour of contemporaries and its manifestations
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 45, p. 137-142
Summary / Abstract:

LTKiekvienam amžiaus tarpsniui būdingi saviti vystymosi poreikiai. Paauglystę sąlygoja savarankiškumo ir autonomijos tėvų atžvilgiu įtvirtinimas, brandos ir suaugusio žmogaus statuso įrodymas, neretai visuomenėje priimtų normų ir susitarimų nepripažinimas. Straipsnyje nagrinėjama paauglių seksualinė elgsena ir jos apraiškos. Pagrindinis dėmesys kreipiamas į bendraamžių daromą įtaką paauglių lytiniam elgesiui, požiūriui į ikivedybinius lytinius santykius. Pateikiami anoniminės apklausos rezultatai, kurie gauti atsitiktinės atrankos būdu apklausus 1046 14-17 metų amžiaus paauglius. Tyrimu nustatyta, kad 30,8% apklausoje dalyvavusių paauglių savo bendraamžių seksualinę patirtį vertina pozityviai. 61,5% paauglių, turinčių seksualinę patirtį, ir 28,8% - šios patirties neturinčių yra įsitikinę, kad dauguma jų bendraamžių yra turėję lytinius santykius (p<0,05). Berniukai dažniau nei mergaitės ikivedybinius lytinius santykius vertina teigiamai. Teiginiui „Dauguma mano bendraamžių yra turėję lytinius santykius“ daugiau nei du kartus dažniau pritaria paaugliai, turėję lytinius santykius nei jų neturėję. Paaugliai, turintys seksualinę patirtį, dažniau nei jos neturintys, draugų buvo skatinami vartoti alkoholį ir kitus narkotikus. Tai rodo, kad jų elgesys labiau priklauso nuo bendraamžių grupės poveikio. Jie neturi tvirtų įgūdžių pasakyti „ne“ draugų daromam spaudimui. Paaugliai, turintys seksualinę patirtį dažniau nei jos neturintys, bendraamžių grupėje turi pripažinimą. Dauguma apklausoje dalyvavusių paauglių turi artimus draugus, kuriems patiki savo paslaptis. Su jais gali atvirai ir nuoširdžiai pasikalbėti bei pasidalinti rūpimomis problemomis.Reikšminiai žodžiai: Bendraamžiai; Seksualinė elgsena; Ikivedybiniai lytiniai santykiai.

ENEvery age group is characterised by individual development needs. Adolescence is conditioned by the consolidation of independence and autonomy from parents, proving of maturity and the status of the adult and frequent negation of public norms and agreements. The article deals with sexual behaviour of adolescents and its manifestations. Major attention is paid to the influence made by contemporaries on the sexual behaviour of adolescents and their approach towards pre-marital sexual intercourse. The article presents the results of the anonymous survey that were obtained through random sampling which included 1046 adolescents aged 14-17. It was established that 30.8% of the respondents treat positively their contemporaries’ sexual experience. 61.5% of adolescents with sexual experience and 28,8% of adolescents without sexual experience are convinced that the majority of their contemporaries had sexual intercourse (p<0.05). Boys more often than girls positively assess pre-marital sexual intercourse. Statement “The majority of my contemporaries have already had sexual intercourse” is approved by adolescents who had sexual intercourse twice as often than by those who had not had sexual intercourse. Adolescents with sexual experience were encouraged to take alcohol and drugs more often than those without such experience. This proves that their behaviour depends on the group influence. Adolescents with sexual experience enjoy recognition in the group of contemporaries more often than those without such experience.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8015
Updated:
2018-12-20 22:51:35
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: