Lenkų kalbos mokymo(si) perspektyvos Lietuvoje: poreikių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lenkų kalbos mokymo(si) perspektyvos Lietuvoje: poreikių analizė
Alternative Title:
Perspectives of teaching/learning Polish in Lithuania: needs analysis
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2018, 1, p. 62-74
Keywords:
LT
Daugiakalbystė; Kalbos politika; Lenkų kalba; Užsienio kalbos mokymas; Skaitmeninės mokymosi priemonės; Mokymosi metodai; Kalbiniai gebėjimai.
EN
Pluralingualism; Language policy; Polish language; Foreign language teaching; Digital learning aids; Learning methods; Language skills.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami lenkų kaip užsienio kalbos mokymosi Lietuvoje motyvai ir poreikiai, atsižvelgiant į ES daugiakalbystės politiką ir esamą Lietuvos sociokultūrinę situaciją. Tyrimo medžiagą sudaro internetinės apklausos duomenys. Apklausoje dalyvavo 78 įvairiais būdais lenkų kalbą besimokantys asmenys. Apklausa atlikta vykdant tarptautinį projektą „Polish Online“; ja buvo siekiama išsiaiškinti respondentų lūkesčius, susijusius su kuriamos interneto svetainės, skirtos mokytis lenkų kalbos, taip pat pritaikytos lietuviakalbiams vartotojams, struktūra ir turiniu. [Iš leidinio]

ENThough the English language has been prevailing in the global world, the language policy of the Council of Europe has been promoting multilingualism. Attempts are made to establish possibilities of not only learning foreign languages but also those of other linguistic communities living in the same country. The aim of the article is to present the analysis of motives and needs of learning Polish in Lithuania considering the current situation. The conducted research is based on the data of the internet questionnaire collected from 78 individuals of different age, who have been learning Polish. Though philological studies of Polish as a foreign language are not very popular in Lithuania, a big number of Lithuanians tend to learn Polish in a nonformal way. The motives for learning this language are varied: professional, common-cultural and communicative ones.The most motivated group includes working people, who need Polish in their professional career. They can be considered as potential users of the internet learning platform under development because it is a form of learning that is most acceptable to them,combining contact classes with additional internet exercises.The main aim of learning indicated by all the respondents includes linguistic interaction in daily situations, which, in their opinion, can be achieved not only doing exercises that train abilities of language reception and production, but also gaining good awareness of structured grammar of a foreign language. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
  • Daugiakalbystė didžiuosiuose Lietuvos miestuose / Loreta Vilkienė. Miestai ir kalbos / mokslinė redaktorė Meilutė Ramonienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. P. 27-68.
  • "Filologia kłopotliwej mniejszości" : wczoraj i dzisiaj polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim / Irena Fedorowicz. Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. 2016, t. 16, p. 103-117.
  • Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra Genutė Gedvilienė, Virginija Bortkevičienė, Vidmantas Tūtlys, Vilhelmina Vaičiūnienė, Egidijus Stancikas, Dalia Staniulevičienė, Vita Krivickienė, Raimundas Vaitkevičius, Paulius Gedvilas. Kaunas : Vytauto Didžiojo Universitetas ; 2015. 434 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80100
Updated:
2019-11-11 10:57:05
Metrics:
Views: 84    Downloads: 4
Export: