Mokinio regos silpnėjimo socialinės priežastys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinio regos silpnėjimo socialinės priežastys
Alternative Title:
Social reasons behind worsening eye-sight of students
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 45, p. 83-91
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokiniai / School students; Sutrikimai / Disorders.
Summary / Abstract:

LTRegos analizatorius pradeda formuotis pakankamai anksti. Jo sandara bei veikla nuolat tobulėja ir visiškai susiformuoja mokyklinio amžiaus vaikams. Regos sutrikimų turi jau ikimokyklinio amžiaus vaikai. Todėl aktualu atlikti tyrimą, kokią įtaką mokinių regai turi pedagoginis procesas. Norint tai išsiaiškinti, tirta Šiaulių miesto S. Šalkauskio vidurinės mokyklos mokinių rega. Pateikiamos prielaidos, jog mokinių regai turi įtakos veikla pamokose ir paros darbo bei poilsio režimas. Išanalizavus duomenis apie mokinių regą, pastebėtas dėsningas regos susilpnėjimas aukštesnėse klasėse. Pradinėse klasėse būdingas regos sutrikimas buvo toliaregystė, vyresnėse – trumparegystė. Manoma, jog viena iš regos silpnėjimo priežasčių yra netinkamas atstumas tarp akių ir iš arti stebimo objekto. Be to, mokymo procese užfiksuoti racionalaus regos panaudojimo pažeidimai. Retai atliekami akių poilsio pratimai, ypač vyresnėse klasėse. Daugumos moksleivių pasirinktas laikas pamokų ruošai nebuvo tinkamas (vėlus vakaras arba vidurdienis). Mokinių regos sutrikimams turi įtakos ir kiti veiksniai: skaitymas gulint, dažnas ir ilgas televizoriaus žiūrėjimas ir pan. Mokinių, turinčių regos sutrikimų, regos analizatoriaus darbo krūvis per dieną didesnis, nei mokinių be regos sutrikimų. Tyrimo duomenys taip pat rodo, jog mokiniai nežino ir nesilaiko regos organo higienos reikalavimų. Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad mokiniai neadekvačiai vertina regos svarbą ir veiklos galimybes. Netinkamas veiklos ir poilsio organizavimas sudaro sąlygas regai silpnėti, o tai vėliau remia profesijos ar veiklos pasirinkimą.Reikšminiai žodžiai: Mokiniai; Regos sutrikimai; Priežastys.

ENFormation of the vision analyser starts at a rather young age. Vision disorders occur for pre-school children; therefore, it is important to carry out a research on the influence of the pedagogical process upon students’ vision. The research was carried out in the Stasys Šalkauskis secondary school in Šiauliai. Presumptions were made that the vision may also be influenced by class activities and the daily regime of work and rest. Analysis of data about students’ vision revealed regular decline in the visual function in higher classes. Farsightedness was more common in elementary classes, while in upper classes most vision disorders were nearsightedness. The paper argues that one of the reasons behind weakening vision is unsuitable distance between eyes and objects to be viewed at a short range. Furthermore, violations of rational use of vision were registered in the teaching process, eye rest exercise were rare, particularly in upper classes. The timing for homework chosen by the majority of students was unsuitable (late evening or noon). Students’ visual function disorders were also influenced by other factors: reading in a lying position, frequent and prolonged watching of TV, etc. Data of the research also shows that students do not know and do not observe eye hygiene requirements. Results of the survey suggest a conclusion that students have inadequate understanding of the importance and opportunities of vision. Improper organisation of activities and rest leads to weaker eye-sight, which in the long time determines choice of a profession or pursuit.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8010
Updated:
2018-12-17 10:41:50
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: