Lietuviškos kompozicinės mokyklos paieškos išeivijoje (JAV)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos kompozicinės mokyklos paieškos išeivijoje (JAV)
Alternative Title:
Search for the Lithuanian composition school in exile (the USA)
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2018, 19, p. 94-104
Keywords:
LT
Lietuvių kompozicinė mokykla; Emigracija; Išeivija; Jungtinės Amerikos Valstijos; Chorinė muzika; Instrumentinė muzika; Tautinė tapatybė.
EN
Lithuanian composition school; Emigration; Exile; United States of America; Choral music; Instrumental music; National identity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra skirtas XX a. lietuvių emigrantų muzikos kūrimo proceso Jungtinėse Amerikos Valstijose apžvalgai. Pagrindinis jo tikslas – kompozicinės mokyklos paieškos. Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti, kas skatino išeivius kurti, kokiomis sąlygomis jie tai darė, įvertinti jų muzikinę kūrybą ir įvardyti priežastis, trukdžiusias kompozicinei mokyklai susiformuoti. Straipsnis susideda iš kelių dalių: įvade aptariamas muzikos vaidmuo išeivijoje skirtingais istoriniais laikotarpiais; pirmoje dalyje analizuojama muzikinės kūrybos situacija XX a. pirmoje pusėje ir prieinama prie išvados, kad jokia kompozicijos mokykla tuo metu negalėjo susiformuoti; antroje dalyje gilinamasi į kūrybos proceso eigą XX a. antroje pusėje, apčiuopiamos kompozicijos mokyklos užuomazgos ir aiškinamasi, kodėl joms buvo lemta nunykti. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to an overview of Lithuanian emigrant music writing in the United States of America in the 20th century. The main goal is to search for the Lithuanian composition school in exile. The work seeks to find out who encouraged emigrants to write music, under what conditions they did it, to assess their musical compositions, and to identify the reasons that prevented the formation of the composition school. The article consists of several parts. The introduction presents the role of music in emigration in different historical periods. The first part deals with the situation of music writing in the first half of the 20th century and concludes that the Lithuanian composition school could not form at that time. The second part focuses on the process of music writing in the second half of the 20th century, discovers the rudiments of the composition school, and argues why they were destined to be abandoned. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Lietuvos muzikos istorija. Kn. 1, Tautinio atgimimo metai, 1883-1918 / sudarytoja ir ats. redaktorė Dana Palionytė-Banevičienė. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002. 481 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80093
Updated:
2019-11-11 09:33:55
Metrics:
Views: 18
Export: