The Vitality of letters, memoirs and diaries from Taken Lands : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Vitality of letters, memoirs and diaries from Taken Lands
In the Journal:
Respectus philologicus . 2018, Nr. 34 (39), p. 210-213
:
Recenzuojama knyga: Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych. 2017
Keywords:
LT
Recenzija; Lenkų autoriai; Lietuva; Baltarusija; Ukraina; XIX a; Laiškai; Atsiminimai; Dienoraščiai
EN
Review; Polish authors; Lithuania; Belarus; Ukraine; 19th century; Letters; Memoirs; Diaries
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas 2017 m. išleistas leidinys „Lenkijos autorių atsiminimai ir laiškai iš XIX a. užimtų žemių – vaidmuo ir vieta istoriniuose tyrimuose“ (sudarytojai W. Caban, L. Michalska-Bracha), kuris skirtas sudėtingai istorijos ir literatūros tyrinėjimų temai. 2012 m. Kelcų Jano Kochanovskio universitete sutelkta mokslininkų grupė atliko projektą, kuriuo siekta apžvelgti ir ištirti lenkų, gyvenusių buvusiuose Lenkijos valstybės pakraščiuose, atsiminimus ir laiškus, apimančius XVIII a. pab. – XX a. pr. laikotarpį. Projekte apibendrinta Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir Lenkijoje surinkta archyvinė ir dokumentinė medžiaga. Knygoje publikuoti 27 moksliniai straipsniai lenkų kalba, 8 rusų kalba ir 6 ukrainiečių kalba. Leidinį sudaro keturios dalys. Pirmoje tyrinėjami atskirų autorių ir kolektyviniai prisiminimų rankraščiai, kuriuos pateikė lenkų autoriai iš kaimyninių kraštų. Antrojo dalyje nagrinėjami klausimai, susiję su lenkų asmeniniu gyvenimu Rusijos imperijoje bei jos pakraščiuose. Trečioji dalis skirta į Sibirą ištremtų lenkų XIX a. rašytiems laiškams ir dienoraščiams. Ketvirtoje dalyje analizuojami Vakarų krašte gyvenusių lenkų moterų atsiminimai ir laiškai. Nagrinėjami Kazimieros Białozorówna-Tańska iš Žemaitijos egodokumentai bei Helenos Romer-Ochenkowskos atsiminimai. Tyrinėjami lietuvių rašytojų Lazdynų Pelėdos, Žemaitės, Šatrijos Raganos laiškai ir autobiografijos. Leidinys tiesia bendradarbiavimo tiltus mokslo ir kultūros srityje.

ISBN:
9788365139849
ISSN:
1392-8295, 2335-2388
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80080
Updated:
2019-12-13 13:34:47
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: