Sėkmingo vaikų mokymo(si) integruotoje grupėje sąlyga - individualių skirtumų recepcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sėkmingo vaikų mokymo(si) integruotoje grupėje sąlyga - individualių skirtumų recepcija
Alternative Title:
Reception of Individual Differences as the Key Prerequisite of Successful Children Teaching (Learning) in an Integrated Group
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 45, p. 61-67
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTDemokratinės Europos integracinė pedagogikos idėja – vaikų individualaus išskirtinumo toleravimas, neįgalumo požymių recepcijos recepcijos procesai integruotoje grupėje. Ši problema Lietuvoje yra ypač svarbi spartinant pilnutinę neįgaliųjų vaikų integraciją mokykloje, sudarant jiems sąlygas mokytis vienoje grupėje su sveikaisiais. Straipsnyje teoriškai pagrindžiama integruoto vaikų ugdymo kryptis ir numatomos sąlygos sėkmingam mokymui(si), išryškinant kokie vidiniai procesai lydi vaikų mokymą(si) integruotoje grupėje, ir aiškinamos sąlygos individualiųjų skirtumų recepcijai, panaudojant vieną iš labiausiai Europos integracinėje pedagogikoje taikomų metodų – intersubjektyviosios vaikų sąveikos integruotoje grupėje situacijų kontent analizę. Vaikų (sveikų ir neįgalių) mokymas(is) integruotoje grupėje turi daug privalumų, nes sudaro sąlygas individualių skirtumų recepcijai. Tačiau tai įvyksta tik tuo atveju, jei vyrauja tarpusavio suartėjimo solidarizavimosi procesai, o ne tik izoliavimosi, kurie dažnai reiškia ir pilnutinį vaikų izoliavimąsi, nesiekiant dalyvauti bendroje grupes veikloje. Vaikų mokymas integruotoje grupėje reikalauja naujo požiūrio į vaiką, į jo individualius skirtumus (ypač neįgaliųjų vaikų) bei jų toleravimą, sudarant sąlygas kiekvienam dirbti individualiai ir tuo pagrindu integruotis į grupės veiklą. Mokymas(is) yra susijęs su naujų pedagoginių priemonių repertuaru - dialogu, projektais, "laisvomis" pamokomis ir kt., o tuo pačiu ir tradicinio mokymo, einančio i vaikų iniciatyvas tik nuo pedagogo sumanymo. Integruotas mokymas(is) yra kaip sąlyga pilnavertei adaptacijai, jeigu jame atsiranda gali galimybės individualių skirtumų recepcijai. [Iš leidinio]

ENThe idea of integration policy in the democratic Europe is about tolerance to exceptional individual child features, and disability indicator reception processes in an integrated group. This is the crucial problem in Lithuania in order to accelerate the full-fledged disabled children integration at school and create conditions for them to study in the same group with healthy children. The article provides theoretical justification for the integrated children education vector, as well as conditions for successful studies (learning) highlighting internal processes going together with children studies (learning) in an integrated group. The article also explains conditions for reception of individual differences using one of he most popular methods in the European integration pedagogy practice, content analysis of inter-subjective children interaction situations in an integrated group. Child (healthy and disabled) studies (learning) in an integrated group has many advantages as it creates conditions for reception of individual differences. Children studies in an integrated group request an attitude to the child and individual differences and their tolerance creating conditions for everyone to work individually and integrate into the group work on this basis. Studies are related to the repertoire of the new pedagogical aids: dialogue, projects, “free” classes, etc., and at the same time – to the traditional teaching ones going for child initiative only based on pedagogical resourcefulness. Integrated studies serve as a condition for full adaptation, if they include opportunities for reception of individual differences.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8008
Updated:
2018-12-20 22:51:34
Metrics:
Views: 39    Downloads: 6
Export: