Politinė moralė kintančioje Europoje: Baltijos šalių ir Vidurio Europos perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinė moralė kintančioje Europoje: Baltijos šalių ir Vidurio Europos perspektyva
Alternative Title:
Political morality in changing Europe: the perspective of the Baltic states and Central Europe
In the Journal:
Logos (Vilnius) . 2018, 96, p. 130-141
Keywords:
LT
Tapatybė; Vertybės; Vakarų Europa; Pabėgėlių krizė; Liberalusis kosmopolitizmas
EN
Identity; Values; Western Europe refugee crisis; Liberal-cosmopolitanism
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje filosofiškai apmąstoma, kaip, kintant vertybėms, transformuojasi Europos regionų tapatybė, atskleidžiama įtampa tarp vertybių, dėl kurių gresia pavojus pačiam Europos Sąjungos projektui. Teigiama, kad politinė liberali moralė Vidurio Europoje patiria iššūkių susidurdama su kylančiu nacionalizmu. Taip yra ne dėl patiriamo tuštumos jausmo, o dėl to, kad atsirado įtampa tarp liberaliųjų-kosmopolitinių ir konservatyviųjų-nacionalistinių vertybių pačios Vakarų Europos šalyse. Pabėgėlių krizė, teisinė sumaištis pabėgėlių klausimu, kraštutinis svetingumas civilizaciniam Kitam ir kultūrinio saugumo netektis Vakarų Europoje – tai faktoriai, kurie daro įtaką Vidurio Europos šalių politinėms nuostatoms bei supratimui, kodėl ir kaip kinta Europa. [Iš leidinio]

ENThis article is a philosophical reflection of how changing values transform the identity of the European regions and of how, because of tension between values, the project of the European Union is threatened. Political liberal morality in Central Europe experiences is challenge because f nationalism, not because of the feeling of emptiness. The refugee crisis, jurisprudential confussion dealing with the refugees, extreme policy of hospitality to the civilizational Other, and the loss of cultural comfort in Western Europe are the factors that influence Central European political attitudes and understanding of why and how Europe is changing. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Politinės moralės transformacijos Vidurio Europoje: Lenkijos atvejis / Tomas Kavaliauskas. Logos (Vilnius). 2018, 97, p. 90-98.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80053
Updated:
2020-07-28 20:26:08
Metrics:
Views: 8    Downloads: 6
Export: