Demokratinės jaunimo rengimo profesinei veiklai nuostatos J. Laužiko ugdymo koncepcijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demokratinės jaunimo rengimo profesinei veiklai nuostatos J. Laužiko ugdymo koncepcijoje
Alternative Title:
Democracy guidelines in preparing the youth for Professional activity in the education concept of J. Laužikas
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 194-197
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas – išanalizavus J. Laužiko požiūrį į jaunosios kartos profesinės veiklos pasirinkimą atskleisti šio pasirinkimo demokratinį, humanistinį pobūdį ir būtinumą vadovautis jomis atkuriant šiuolaikinį bendrojo lavinimo mokyklos ikiprofesinį ugdymą. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad J. Laužiko jaunimo rengimo profesinei veiklai traktuojamos kaip būtinos demokratinės nuostatos - derinti asmeninius ir visuomenės poreikius; renkantis profesiją užtikrinti vienodas galimybes įvairių socialinių sluoksnių jaunimui; sudaryti tokias sąlygas, kad kiekvienas jaunuolis ar jaunuolė galėtų išsirinkti profesiją pagal polinkius ir gabumus; vykdant bendrojo lavinimo mokyklos ugdymą rasti vietos moksleivių ikiprofesiniam ugdymui ir atlikti asmenybės tinkamumo pasirenkamai profesinei veiklai tyrimus ir kt. – vis dar yra aktualios ir šiais laikais.Reikšminiai žodžiai: Demokratinės nuostatos; Ugdymo koncepcija.

ENThe objective of this study is by analyzing the view of J. Laužikas on choice of professional activity of the young generation to ascertain a democratic and humanistic nature of this choice and the necessity to be guided democratic guidelines in restoring prevocational education in comprehensive schools. The study showed that democratic principles interpreted by J. Laužikas as prerequisites for preparation of youth for professional activity, such as: combining personal and social needs; when choosing a profession ensuring equal possibilities for the youth of different social layers; creating conditions so that every young person could choose a profession according to his/her dispositions and capabilities; conducting at comprehensive schools prevocational education of pupils and performing studies of a pupil’s personal suitability for a vocational activity, etc. – are still relevant at present.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7999
Updated:
2018-12-20 22:57:40
Metrics:
Views: 18
Export: