Nepriklausomos Lietuvos tema Halinos Didžiulytės-Mošinskienės laiškuose rašytojams anykštėnams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepriklausomos Lietuvos tema Halinos Didžiulytės-Mošinskienės laiškuose rašytojams anykštėnams
Alternative Title:
Theme of Lithuanian independence in the letters of Halina Didžiulytė-Mošinskienė to the writers of Anykščiai
Keywords:
LT
Anykščiai; Atsiminimai; Emigracija; Halina Didžiulytė-Mošinskienė; Išeivija; Laiškai; Milda Telksnytė; Nepriklausoma Lietuva; Vygandas Račkaitis
EN
Anykščiai; Emigrants; Emigration; Halina Didžiulytė-Mošinskienė; Independent Lithuania; Letters; Memoirs; Milda Telksnytė; The letters; Vygandas Račkaitis
Summary / Abstract:

LTPublikacijos tikslas – išanalizuoti išeivijoje gyvenusios lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjos, rašytojos, pedagogės Halinos Didžiulytės-Mošinskienės (1911–2004) laiškus, rašytus Anykščių krašto rašytojams Mildai Telksnytei-Račkaitienei ir Vygandui Račkaičiui. Šie laiškai saugomi Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje. Remiantis analizės, sintezės ir apibendrinimo metodais atskleisti laiškų savininkės ryšiai su minėtais Anykščių krašto rašytojais, išnagrinėtas laiškų turinys, juose gvildenta 1918–1940 m. laikotarpio Nepriklausomos Lietuvos tema, parodyti reikšmingi laiškų autorės darbai, skirti tėvynei Lietuvai, apibūdinta tautietės visuomeninė veikla puoselėjant lietuvybės ir tautiškumo išsaugojimą išeivijoje. [Iš leidinio]

ENThis article deals with the analysis of the correspondence between Lithuanian culture and society figure, educator and writer Halina Didžiulytė-Mošinskienė (1911–2004) and the writers, journalists and local lore historians Milda TelksnytėRačkaitienė and Vygandas Račkaitis. The main source of the study is H. Didžiulytė-Mošinskienė’s letters written to the Anykščiai writers, which are preserved in the Department of Regional Documents and Local Lore History of the Anykščiai Regional Liudvika and Stanislovas Didžiuliai Public Library. The article studies the activity of Halina Didžiulytė-Mošinskienė and presents the period of Independent Lithuania (1918–1940) reflected in the publications and books of Lithuanian immigrants. Halina Mošinskienė’s letters not only showed some facts of her personal life but also revealed the distinctiveness of her expression. The epistle discourse was helpful in forming her portrait. The letter study has revealed the patriotism of a well-educated person and her efforts in preserving the ties with Lithuania and the native tongue through books and publications. While living abroad, she devoted the energy of her mind and spirit to Lithuania. She contributed significantly to the preservation of Lithuanian language and culture. Besides providing informational, documental and historical value, Halina Mošinskienė’s letters were the connection with those who lived in Lithuania. The letters were a source of hope and strength for the people living far from their homeland. At the same time, these letters had documentary importance for those who stayed in Lithuania. [From the publication]

ISBN:
9786094599163
ISSN:
2424-3477, 2424-4422
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79984
Updated:
2021-01-05 19:33:54
Metrics:
Views: 4
Export: