Luomai ir klasės medijų aplinkoje komunikacijos diskursų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Luomai ir klasės medijų aplinkoje komunikacijos diskursų požiūriu
Alternative Title:
Castes and classes in the environment of media from the communication discourses point of view
In the Journal:
Logos (Vilnius) . 2018, 96, p. 109-117
Keywords:
LT
Kūniškumas; Klasės; Komunikacija; Medijos; Stilius
EN
Bodyness; Classes; Communication; Media; Style
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami kūniškumo klausimai, kylantys formuojantis naujiesiems luomams ir klasėms medijų aplinkoje. Plėtojamos tezės: 1) medijos prisideda prie formavimo naujųjų luomų, kurių požymis – kūnų stiliai; 2) visuomenė fragmentuojasi jos nariams susiskirstant į kokias nors klases nepaisant medijų vienodinimo tendencijų. Nagrinėjamos prieštaringos šiuolaikinės visuomenės tendencijos, kai globaliai vienodėjant vartotojų gyvensenai, formuojasi išskirtinis vartojimas, drauge – turtingųjų luomas. Reklama lyginama su ideologija ir jos prievartos formomis atsižvelgiant į riboto poveikio teoriją. Kūniškumo ir luomiškumo santykis bei kūniškas stilius kaip naujojo luomo požymis svarstomi iš skirtingų komunikacijos mokyklų perspektyvų ir keliamas metakomunikacijos kaip komunikacinės praktikos klausimas. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with the questions of bodyness when new castes and classes form in a mediated environment. The theses is developed as follows. (1) The media contribute to the formation of new castes, the attributes of which are corporeal styles. (2) The society fragmentizes when its members group into one or another class despite the tendencies of the unifying media. The author analyses the contradictory tendencies of contemporary society. The life art of the consumers become similar in global way but because of an exclusive consuming, the rich caste forms as well. According to the author, the new post-revolutionary (in both senses) social order narrowed the perspective instead of opening it. The relationship between bodyness and castes and corporeal style as a feature of new caste are analyzed from the perspectives of different communication schools. In addition to that, the question about metacommunication as communicative practice is discussed. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79973
Updated:
2020-07-28 20:26:08
Metrics:
Views: 13    Downloads: 8
Export: