Iš Platelių, Gintališkės ir Beržoro bažnyčių praeities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Platelių, Gintališkės ir Beržoro bažnyčių praeities
Alternative Title:
The History of Plateliai, Gintališkė and Beržoras Churches
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTPlatelių bažnyčia minima 1523 m. Ją galėjo pastatyti Stanislovo Janovičius Kęsgaila apie 1521–1522 m. 1585 m. Platelių bažnyčia buvo apleista ir apgriuvusi. Andriaus Valavičiaus rūpesčiu Platelių bažnyčia. restauruota iki 1613 m. 1744 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia, iki 1792 m. rekonstruota, vėl perstatyta 1852 m. 1908 –1915 m. veikė „Saulės“ skyriaus lietuviška mokykla ir biblioteka. 1958 m. Platelių bažnyčią paskelbta architektūros paminklu. Gintališkė minima 1509 m. Mykolo Kęsgailos Švėkšnos bažnyčios steigimo dokumente. Žygimantas Augustas 1568 m. Gintališkę dovanojo Jonui Chodkevičiui. 1778 m. Mykolas Pociejus Gintališkėje vietoj koplyčios pastatė naują bažnyčią, o 1782 m. įsteigta parapija. 1845 m. ši bažnyčia restauruota, pakeisti sienojai, įrengti 3 nauji altoriai. 1897–1898 m. vėl pakeisti supuvę sienojai, bažnyčia pailginta ir paplatinta. 1956 m. Gintališkės bažnyčia ir varpinė paskelbti architektūros paminklais. Kęsgailų Beržoro dvaras minimas 1511 m. 1598 m. Beržoras paskirtas Platelių bažnyčiai. Nurodoma, kad Beržoro bažnyčia suręsta 1746 m. Platelių klebono kun. Juozapo Vaitkevičiaus. Iš bažnyčioje ir jos vėjarodyje buvusių 1727 bei 1728 m. datų galima manyti, kad buvo pastatyta anksčiau. Kun. J. Vaitkevičius rūpesčiu iki 1759 m. Beržore pastatoma 14 Kalvarijų koplyčių. 1759 m. įvesti atlaidai. Konkrečių koplyčių statybą, jų taisymą buvo pasiskirstę aplinkiniai kaimai. Apie 1852 m. bažnyčia rekonstruota. 1956 m. Beržoro kapų koplyčia, bažnyčia ir varpinė paskelbiami architektūros paminklais. 1963 ar 1964 m. Beržoro Kalvarijų koplyčios sunaikintos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Platelių bažnyčia; Gintališkės bažnyčia; Beržoro bažnyčia; Fundatoriai; Statyba; Parapijos; Kunigai.

ENPlateliai church was first mentioned in 1523. It may have been built by Stanislovas Janovičius Kęsgaila in around 1521–1522. In 1585, Plateliai church was abandoned and decrepit. It was restored by Andrius Valavičius in 1613. In 1744, a new wooden church was erected, reconstructed by 1792, and rebuilt anew in 1852. A Lithuanian school and a library were functioning in 1908-1915. In 1958, Plateliai church was declared an architectural monument. Gintališkė was mentioned in 1509 in the document of the foundation of Švėkšna church by Mykolas Kęsgaila. King Žygimantas Augustas gave Gintališkė to Jonas Chodkevičius in 1568. In 1778, Mykolas Pociejus built a new church in Gintališkė instead of the chapel, and a parish was established in 1782. In 1845, this church was restored, the lumbers changed and 3 new altars installed. In 1897–1898, the rotten lumbers were replaced again, and the church was extended and widened. In 1956, Gintališkė church and belfry were declared architectural monuments. Kęsgaila’s Beržoras manor was first mentioned in 1511. In 1598, Beržoras was assigned to Plateliai church. Beržoras church was erected in 1746 by Plateliai parson Juozapas Vaitkevičius. The dates in found on the vane – 1727 and 1728 – indicate that the church might have been built earlier. Priest J. Vaitkevičius built 14 Calvary chapels in Beržoras by 1759. Wakes were introduced in 1759. The church was reconstructed in around 1852. In 1956, Beržoras cemetery chapel, church and belfry were declared architectural monuments. In 1963 or 1964, Beržoras Calvary chapels were destroyed.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/798
Updated:
2013-04-28 15:21:53
Metrics:
Views: 53
Export: