Pradinės mokyklos mokinių aktyvinimas ugdant rašytinę kalbą : Gitanos Martinkienės daktaro disertacija (santrauka) : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinės mokyklos mokinių aktyvinimas ugdant rašytinę kalbą : Gitanos Martinkienės daktaro disertacija (santrauka): recenzija
Alternative Title:
Activation of elementary students through education of written language: doctoral dissertation of Gitana Martinkienė (Summary): [review]
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 76, p. 164-166
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pradinės mokyklos; Mokinių aktyvinimas; Rašytinės kalbos ugdymas; Primary school; Pupils' stimulation; Word cultivation.
Summary / Abstract:

LTMokymas skaityti ir rašyti, kaip nurodė A. Gučas, pertvarko vaiko suvokimą ir mąstymą. G. Martinkienės disertacinis tyrimas “Pradinės mokyklos mokinių aktyvinimas ugdant rašytinę kalbą” yra aktualus ir savalaikis. Tyrime taikytas metodų kompleksas leido autorei sėkmingai išanalizuoti pradinių klasių mokinių aktyvinimo filosofines, psichologines, pedagogines interpretacijas mokslinėje – metodinėje literatūroje, ištirti mokinių aktyvinimo ugdant rašytinę kalbą III- IV klasėse būklę, parengti šių klasių mokinių aktyvinimo, ugdant rašytinę kalbą, rašinių programą kaip sudėtinę kalbos ugdymo dalį ir ją patikrinti eksperimentu bei pateikti rekomendacijas, kaip plėtoti aktyvinimą ugdant rašytinę kalbą. G. Martinkienės disertacija yra originali, savarankiška, išbaigta, atitinka daktaro disertacijoms keliamus reikalavimus bei turinti teorinę ir praktinę liekamąją vertę mokslinė studija.

ENThe teaching of reading and writing restructures a child‘s understanding and thinking, Gučas said. The dissertation research of Gitana Martinkienė “Activation of Elementary Students through Education of Written Language” is topical and well-timed. The complex of methods applied in the research enabled the author to successfully analyse philosophical, psychological and pedagogical interpretations of activation of elementary school students in scientific-methodical literature, explore the status of students’ activation by education of written language in classes III-IV, prepare a programme for activation of students as an element of language education and verify it in an experience, as well as present recommendations on the development of activation efforts through written language. Martinkienė’s dissertation is original, independent, complete and in line with the requirements to doctoral dissertations. It also carries theoretical and practical value.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/797
Updated:
2018-12-17 11:32:48
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: