Dalinio šilumos pasigaminimo, savoms reikmėms panaudojant dujinį absorbcinį šilumos siurblį, priešprojektinis ekonominis vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dalinio šilumos pasigaminimo, savoms reikmėms panaudojant dujinį absorbcinį šilumos siurblį, priešprojektinis ekonominis vertinimas
Alternative Title:
Economic pre-feasibility evaluation of gas absorption heat pump for the part generation of heat for self-consumption
In the Journal:
Keywords:
LT
Atsinaujinančios energijos šaltiniai
EN
Renewable energy sources
Summary / Abstract:

LTAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme Lietuva yra išsikėlusi uždavinį „namų ūkiuose atsinaujinančių energijos išteklių dalį šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse padidinti ne mažiau kaip iki 80%“. Šiame įstatyme taip pat numatyta, kad paramos schemomis skatinama naudoti atsinaujinančių išteklių energiją naudojančius šildymo įrenginius, kurie mažina energijos suvartojimą; tarp jų parama gali būti teikiama ir absorbciniams dujiniams šilumos siurbliams, atitinkantiems ekologinius kriterijus. Absorbcinių dujinių šilumos siurblių efektyvumas dėl aeroterminės energijos panaudojimo gali viršyti 150 %. Tyrimo tikslas – atlikti priešprojektinį ekonominį vertinimą dalinio šilumos pasigaminimo savoms reikmėms, panaudojant dujinį absorbcinį šilumos siurblį. Efektyviai gamtines dujas naudojanti technologija gali būti traktuojama kaip atsinaujinančius energijos išteklius (toliau AEI) panaudojanti technologija, ir plačiau diegiama namų ūkiuose ir pramonėje, siekiant Lietuvos užsibrėžtų tikslų. [Iš teksto, p. 7]

ENThe aim of the paper is to perform an economic pre-feasibility evaluation of the part generation of heat for self-consumption by the use of gas absorption heat pump with air source. The results have shown that costs of gas absorption heat pump are not competitive with the low prices of district heating in Kaunas city. However, this technology that effectively uses natural gas can be considered as renewable technology, which might be widely installed in households and industry in order to achieve goals of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
2335-2485
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79586
Updated:
2019-10-16 16:22:42
Metrics:
Views: 5
Export: