Ašinė kompozicija Lietuvos dvarų sodybose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ašinė kompozicija Lietuvos dvarų sodybose
Alternative Title:
Axial Composition in Lithuanian Estate Farmsteads
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2003, 10, p. 102-114
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 17 amžius; Rokiškis; Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Dvarai / Manors; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomos Lietuvoje išlikusios dvarų sodybos, kurių centrinės dalies planavime naudota viena iš svarbiausių kompozicinių priemonių – ašis. Ryškiausias ašinės kompozicijos pavyzdys, įtakojęs ir Lietuvos – Lenkijos karaliaus dvaro pertvarkymus - Versalio urbanistinis ansamblis, kurio kompozicijos pagrindu susiformavo reguliarios simetrinės ašinės kompozicinės sistemos tipas. XVII a. II p. susikūrė nauja dvaro sodybos struktūra, kurioje rūmai, oficinos ir kiti tarnybiniai bei pagalbiniai pastatai kartu su sodu formavo simetrijos ašimi paremtą kompoziciją. Lietuvos teritorijoje ryškiausi ašinės kompozicijos pavyzdžiai kurti klasicizmo laikotarpiu, kai sodybų centrinės dalies planavimas, vadovaujantis ašinės kompozicijos principais, buvo tapęs tradiciniu reiškiniu Lietuvos dvarų sodybų architektūroje. Dvarų sodybų ašinio planavimo pavyzdžiams charakteringa principinė pagrindinių elementų (statinių, vandens telkinių, želdynų) išdėstymo schema, pasižyminti gerai subalansuota ir nusistovėjusia atskirų elementų jungtimi. Išvystytos ašinės simetrinės kompozicijos ansambliai sudaro didžiausia kultūrine verte pasižyminčią Lietuvos XVIII a. II p. – XIX a. I p. dvarų sodybų paveldo dalį. XVIII a. II p. – XIX a. II p. vid. būdingas ašinių kompozicijų kūrimas tarp dvaro sodybos ir gyvenvietės (dažniausiai – sakralinio pastato). Ryškiausias tokios kompozicijos pavyzdys – Rokiškio urbanistinis ansamblis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvarai; Sodybos; Paveldas; Klasicizmas; Barokas; Planavimas; Kompozicija; Urbanistika; Barock.

ENThe article presents Lithuanian estate farmsteads, which have a central axis used in composition. One of the most famous examples of the axial composition – the urban complex of Versailles, influenced rearrangements at the Lithuanian-Polish royal court. This complex was the basis for the formation of the regular symmetric composition along the main axis. A new type of the farmstead structure emerged in the second half of the 17th c., with a palace, officinas, other outbuildings and a park forming a composition along the main axis. The axial composition was popular in Lithuania in the classicism period. Planning of a farmstead according to the principles of the axial composition became a traditional phenomenon in the architecture of Lithuanian estate farmsteads. The axial planning of estate farmsteads was characterised by the essential arrangement scheme of elements: buildings, water reservoirs and plants. The scheme is distinct for its well-tuned and steady relationship among the elements. The biggest part of the architectural heritage of Lithuania's estates from the period between the second half of the 18th c. and the first half of the 20th c. is ensembles whose composition is based on the symmetric axial principle. The axial composition between a farmstead and a building (usually an ecclesiastic one) enjoyed popularity from the second half of the 18th c. to the second half of the 19th c. the most characteristic example is the urban ensemble of Rokiškis. [From the publication]

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
  • Dvaro idilės vaizdinys Dabraulėnų parko ikonografijoje / Dainius Labeckis. Acta Academiae Artium Vilnensis 2020, t. 97, p. 128-152.
  • Lietuvos dvarai / Gintaras Abaravičius, Morta Baužienė, Indrė Kačinskaitė, Gražina Kirdeikienė, Kęstutis Labanauskas, Dalia Narkevičiūtė, Dalė Puodžiukienė, Aldona Snitkuvienė, Rita Škiudienė. Kaunas : Šviesa, 2009. 167 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7941
Updated:
2018-12-17 11:09:33
Metrics:
Views: 60    Downloads: 6
Export: