Kauno Rotušės aikštės paveldotvarka XX a. šeštąjį-devintąjį dešimtmečiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno Rotušės aikštės paveldotvarka XX a. šeštąjį-devintąjį dešimtmečiais
Alternative Title:
Heritage Management of Kaunas Town Hall Square in the 1950s-1980s
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2003, 10, p. 89-101
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Kauno Rotušės (Turgaus) aikštės istorinė – urbanistinė raida, pagrindinį dėmesį skiriant sovietmečiu atliktiems aikštės pastatų restauravimo darbams. Ši teritorija, nepaisant kai kurių transformacijų, iki mūsų dienų išlaikė didžiąją dalį XV a. suformuotos planinės struktūros bei nedaug pakitusią XVII–XVIII a. susiklosčiusią tūrinę-erdvinę kompoziciją. Sovietmečiu nuo Rotušės a. pastatų pašalinus XIX–XX a. antsluoksnius buvo atidengtos, suremontuotos ir atstatytos vertingos XVI–XVII a. architektūrinės kompozicijos, atskleista gotikinės ir renesansinės architektūros dvasia. Vertinant atliktus darbus pagal šiuolaikinius restauravimo kriterijus, akivaizdu, kad padaryta nemažai klaidų. Siekiant atkurti kuo senesnę architektūrinę formą, trūkstant tyrimų duomenų, kai kurių pastatų detalės buvo sukurtos remiantis analogais. Restauruojant fasadų mūrą bei pritaikant patalpas naujai paskirčiai buvo sunaikinta nemaža dalis autentiškos substancijos. Dengiant pastatus cemento tinku, pažeistas medžiagų suderinamumo principas, o taip pat nesilaikyta konstrukcijų tęstinumo – medinės perdangos pakeistos gelžbetoninėmis. Tuometinės restauravimo nuostatos žymiai skyrėsi nuo šiandieninių: restauruojant pastatus pagrindinis dėmesys buvo skiriamas formos atkūrimui, tuo tarpu autentiškos medžiagos išsaugojimas, tradicinių konstrukcijų bei technologijų naudojimas nebuvo suvoktas kaip būtina restauravimo darbų sąlyga. Tokį požiūrį į architektūros paveldą implikavo sovietinė sistema. Restauratoriai nebuvo specialiai ruošiami, o informacija iš VE šalių buvo neprieinama. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kauno Rotušė; Paveldas; Paveldotvarka; Restauravimo klaidos; Sovietmetis.

ENDespite some transformations, the spatial composition of Town Hall Square, which formed in the 17th-18th cc., remained almost unchanged until today. This area is a distinct property of urban heritage. The possible impact of changes made in the second half of the 20th c. has not been properly evaluated. During reconstruction of the Zabielos Palace, a portico with a balcony was demolished, though it had a harmonious relation with the architecture of the square. It helped to form a characteristic architectural texture of the south-eastern part of the square. In terms of the modern criteria of restoration, a number of mistakes were made then. The restoration regulations of that time differed considerably from today's rules: the focus was on reconstruction of the form, while preservation of authentic materials and the use of traditional structures and techniques were not seen as an imperative of restoration work. This type of approach towards architectural heritage was inspired by the Soviet system. Restorers had no special training, while information from Western Europe was not available.

ISSN:
1392-155X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7940
Updated:
2018-12-17 11:39:58
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: