Apšvietos epochos požymiai Vilniaus universiteto ansamblio architektūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apšvietos epochos požymiai Vilniaus universiteto ansamblio architektūroje
Alternative Title:
Signs of the Age of Enlightenment in the architecture ensemble of the University of Vilnius
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2003, 10, p. 73-88
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Barokas; Vėlyvasis barokas; Klasicizmas; Astronomija; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Švietimo epocha; University.
Keywords:
LT
Astronomija; Barokas / Baroque; Klasicizmas; Mokslas / Science; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Apšvietos epochos požymiai Vilniaus universiteto ansamblio architektūroje, pagrindinį dėmesį skiriant astronomijos observatorijai, kaip pirmajam šiai epochai būdingam statiniui Vilniuje, tapusiam to meto Europos kultūros ir vietinių sąlygų bei aplinkybių kūrybine išraiška. Aptariami įvairūs šaltiniai, kuriuose yra aprašoma Vilniaus universiteto observatorija, jos įranga, interjeras, architektų planai, analizuojama ikonografinė medžiaga bei epistoliarika. Tyrinėjant Vilniaus universiteto astronominės observatorijos architektūrą, kurioje atsispindi tiek vėlyvojo baroko, tiek klasicizmo idėjos, kartu apžvelgiami to meto visuomenės mentaliteto pokyčiai, aptariama su analizuojamąja tema susijusių to meto žymiausių vietinių bei svetimšalių mokslo ir meno žmonių veikla. Vilniaus universiteto observatorija lyginama su kitais tos pačios paskirties statiniais įvairiose Europos šalyse.

ENThe article analyses signs of the Age of Enlightenment in the architecture ensemble of the University of Vilnius focusing mainly on the astronomical observatory as the first building characteristic to this epoch in Vilnius, which became an artistic expression of Europe’s contemporary culture combining local conditions and factors. Different sources are reviewed, where the Observatory of the University of Vilnius, its equipment, interior, architectural layouts are described, iconographic and epistolary materials are analysed. While studying architecture of the astronomical observatory of the University of Vilnius, which reflects ideas of both the Late Baroque and Classicism, changes in the mindset of the contemporary society are discussed, topics related to activities of the most distinguished local and foreign people of science and arts of that period are discussed and analysed. The Observatory of the University of Vilnius is compared to other buildings of the same purpose in different countries of Europe.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7939
Updated:
2018-12-17 11:09:32
Metrics:
Views: 67    Downloads: 10
Export: