Stanislovo Augusto laikotarpio (1764-1795) medaliai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stanislovo Augusto laikotarpio (1764-1795) medaliai Lietuvoje
Alternative Title:
Medals of the period of Stanislovas Augustas (1764-1795) in Lithuania
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2003, 10, p. 31-72
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Faleristika / Phaleristics; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Numizmatika / Numismatics; Pinigai. Valiuta / Money. Currency; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – paskelbti visus autoriui žinomus Stanislovo Augusto Poniatovskio medalius, saugomus tiek muziejuose, tiek privačiose kolekcijose. Tyrinėjant Stanislovo Augusto, kaip ir kitų valdovų, laikotarpio medalius visi prioritetai priklauso lenkų numizmatams. Ši publikacija parengta ieškant medalių leidybos sąlyčio taškų su Lietuva, ką ligšiolinėje lenkų medalistikos istoriografijoje sunku aptikti. Kataloge paskelbti medaliai suskirstyti pagal temas: Stanislovui Augustui Poniatovskiui ir krašto įvykiams skirti medaliai; medaliai, skirti apdovanojimams; asmenų medaliai; Lenkijos karalių bei Lietuvos didžiųjų kunigaikščių medalių, etmonų medalionų bei Stanislovo Augusto pasiuntinių medalių serijos. Įvadinėje katalogo dalyje autorius aptaria gana aktyvaus medalių kaldinimo Stanislovo Augusto laikotarpiu priežastis, atskirų medalių serijų atsiradimo aplinkybes, pristatomas žymiausias XVIII a. Lietuvos ir Lenkijos valstybės medalininkas J. F. Holzhaeusseris.Reikšminiai žodžiai: Medaliai; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Varšuvos monetų kalykla; Edukacinė komisija; Pinigų reforma; Konstitucija, 1791; Lenkijos karaliai; Lietuvos didieji kunigaikščiai.

ENThe objective of the article is to name all medals known to the author of Stanislovas Augustas Poniatovskis (Stanislaw Antoni Poniatowski) kept both in museums and in private collections. Studying medals of the period of Stanislovas Augustas as well as of other ruler all advantages belong to Polish numismatists. This article is trying to find interconnection points with Lithuania in respect of issuing medals what is very hard to find in the present Polish historiography of medals. Medals presented in the catalogue divided into themes: medals in commemoration of Stanislaw Antoni Poniatowski and events in the country; medals designated as awards; personal medals; series of medals of Polish kings and Lithuanian Grand Dukes, medallions of hetmans and envoys of Stanislaw Antoni Poniatowski. In the introductory part of the catalogue the author analyses causes of quite active coining of medals in the period of Stanislaw Antoni Poniatowski; circumstances of occurrence of particular series of medals; the author tells about J. F. Holzhaeusser, the most prominent medal maker of the Lithuanian and Polish state of the 18th century.

ISSN:
1392-155X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7938
Updated:
2018-12-17 11:09:32
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: