Grafo Felikso Tiškevičiaus surinktas Palangos gintaro dirbinių rinkinys ir jo mįslinga istorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grafo Felikso Tiškevičiaus surinktas Palangos gintaro dirbinių rinkinys ir jo mįslinga istorija
Alternative Title:
The Collection of amber articles of Count Feliksas Tiškevičius in Palanga and its mysterious story
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2003, 10, p. 17-30
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Palanga; Kolekcionavimas; Archeologiniai meno dirbiniai; Gintaro kasyba; Prekyba gintaru; Luvro muziejus Paryžiuje; Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gintaro kasyba; Kolekcionavimas; Muziejai / Museums; Palanga; Prekyba. Prekybinė veikla / Trading.
Summary / Abstract:

LTKur ir kada grafas Feliksas Tiškevičius surinko gintaro kolekciją – „Palangos gintaro rinkinį (294 vienetai)“, nėra žinoma. F. Tiškevičių kaupti gintarinius dirbinius, regis, paskatino Palangos parko tvarkymas, noras surasti ir panaudoti Palangos ir Šventosios apylinkių gintaro telkinius bei vykusi prekyba gintaru. Be to, „Palangos gintaro rinkinio“ kaupimą paskatino atrastas Juodkrantė gintaro rinkinys. Vertingiausią „Palangos gintaro rinkinio“ dalį sudaro gintariniai neolito dirbiniai. Į šį rinkinį pateko ir vėlyvojo geležies amžiaus gintariniai, žalvariniai ir geležiniai dirbiniai iš pajūrio Lietuvos kapinynų. Manoma, jog „Palangos gintaro rinkinys“ surinktas apie 1900 – 1901 m. arba 1905 – 1907 m. Šventosios apylinkėse bei teritorijoje tarp Palangos miesto ir oro uosto bei kitų vietovių. Kadangi yra žinių, kad G. Tiškevičius už dirbinius mokėjo, šis faktas galėjo paskatinti falsifikavimo galimybes. Be to, nėra aišku, kaip į „Palangos gintaro rinkinį“ patekos akmeniniai skobtai, ant kurių yra nežinomo muziejaus inventoriniai numeriai. 1936 m. rinkinys buvo padovanotas Kretingos muziejui. 1937 m. Kretingos muziejus šį gintaro rinkinį paskolino Vytauto Didžiojo kultūros muziejui, kad pasigamintų kopijas. Tačiau pastarajame muziejuje rinkinys buvo suinventorintas, kaip pastarojo muziejaus nuosavybė. 1963 m. rinkinys perduotas Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejui. Šiuo metu didžioji rinkinio dalis eksponuojama Palangos gintaro muziejuje.

ENWhen and where count Feliksas Tiškevičius collected the objects of amber called ‘the collection of Palanga amber’ (with 294 items in it) is not yet known. The most valuable part of the Palanga collection is objects from the Neolithic age. The collection also has pieces of amber, brass, and iron found from the late iron age, which were found in the ancient burial sites of the Lithuanian seashore area. It is believed that the ‘Palanga amber collection’ was collected approximately in 1900 – 1901, or in 1905 – 1907, in the environs of the fishermen village of Šventoji, also in the territory between the resort town of Palanga and the airport and in other environs. The fact that count G. Tiškevičius paid for amber objects may show that faking of amber goods was also possible. Besides, it is not yet clear how stone spoons appeared in the collection with the inscribed certification numbers of an unknown museum. In 1936, the collection was given as a gift to the museum of Kretinga. In 1937, the museum borrowed the collection to the museum of culture and arts of Vytautas the Great for making their duplicates. However, the latter museum made an inventory of the collection and made it its property. In 1963, the collection was given to the military museum of Vytautas the Great in Kaunas. Currently, the greatest part of the collection is exhibited in the amber museum in Palanga.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7937
Updated:
2018-12-17 11:09:31
Metrics:
Views: 47    Downloads: 7
Export: