Unikalus XIX a. pirmosios pusės medalių albumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Unikalus XIX a. pirmosios pusės medalių albumas
Alternative Title:
A Unique Album of Medals from the First Half of the 19th C
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2002, 9, p. 163-169
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 16 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Faleristika / Phaleristics; Numizmatika / Numismatics.
Summary / Abstract:

LTVilniaus dailės akademijos bibliotekoje saugomas unikalus XIX a. I pusėje sudarytas medalių albumas „Medale polskie“ (Lenkijos medaliai). Jame esančios iliustracijos pristato Lenkijos ir Lietuvos valstybės medalių panoramą nuo XVI a. I pusės iki XVIII a. pabaigos, o pats albumas atspindi Lenkijos kolekcininkų poreikį turėti iliustruotą Lenkijos medalių katalogą. Albumas buvo rengiamas kaip darbinė kolekcininko knyga, kuri padėtų formuoti savo medalių rinkinį. Juo galėtų naudotis ir kolegos – neskaitlingi XIX a. lenkų, o vėliau ir lietuvių medalių kolekcininkai. Kita vertus, medalių albumas rodo, kad Lenkijos kolekcininkai jau buvo pasirengę leisti iliustruotus medalių katalogus. Įvairūs knygos ženklai liudija, kad albumas pabuvojo ne vieno žymaus kolekcininko rankose. Nustatant medalių albumo savininkus, remiamasi ekslibrisais ir antspaudais, esančiais albume. Straipsnyje detaliai pristatoma albumo forma, apipavidalinimas (ornamentai, naudotos medžiagos ir kt.), datavimas (pažymima, kad albumas sudarytas dviem etapais). Albume yra 504 medalių 995 iliustracijos ir 1 antspaudo iliustracija. Trumpai apibūdinama iliustracijų būklė, atsiradimo aplinkybės ir pan. Dauguma iliustracijų albume yra su Lenkijos valdovų, kurie buvo ir Lietuvos didieji kunigaikščiai, portretais. Tačiau albume yra ir vertinga su LDK susijusi ikonografinė medžiaga – LDK politinio elito atstovų – Radvilų ir kitų asmenų portretai. Medalių albumo atsiradimas Lietuvos teritorijoje yra įdomus ryšių tarp kolekcininkų epizodas. Tuo šis albumas-katalogas svarbus ir Lietuvos medalininkystės istorijai.Reikšminiai žodžiai: Numizmatika; Medaliai; Vilniaus dailės akademijos biblioteka; Albumai; Kolekcijos; Medals; Illustrated albums.

ENThe album reflects a wish of Polish collectors to have an illustrated catalogue of Polish medals. The album has been compiled as a collector’s working book, which would help to form up a personal collection of medals. In addition, the album could be used by Polish and Lithuanian colleagues. The album shows that Polish collectors were ready to publish illustrated albums of medals. The book includes badges of the Vilnius mint and portraits of the political elite of the Grand Duchy of Lithuania, including those of the Radvilos and other personalities. Most of the illustrations are devoted to the sovereigns of Poland and Lithuania. The issue of the album in Lithuania is an interesting episode in cooperation among collectors. This album-catalogue is also significant for the Lithuanian history of medals. [From the publication]

ISSN:
1392-155X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7932
Updated:
2023-04-26 08:33:25
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: