Kognityvinė sąmonė I. Kanto patyrimo teorijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kognityvinė sąmonė I. Kanto patyrimo teorijoje
Alternative Title:
Cognitive consciousness in Kant’s theory of experience
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2019, t. 30, Nr. 3, p. 192-198
Keywords:
LT
Pažinimas; Sąmonė; Patyrimas; Kantas; Išorinis patyrimas; Intelektualinis stebėjimas; Vidinis patyrimas
EN
Cognition; Consciousness; Experience; Kant; Intellectual intuition; Outer experience; Inner experience
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama kantiškoji kognityvinės sąmonės teorija, bandant į ją pažvelgti ne vien kaip į epistemologinę, bet ir kaip į psichologinę teoriją. I. Kantas patyrimą nusako kaip juslinės medžiagos ir konceptualinės formos sintezę, o prielaidas jai sudaro transcendentalinė sąmonė, disponuojanti baziniais pažinimą grindžiančiais konceptualiniais instrumentais ir veikianti tiek išorinio, tiek vidinio patyrimo sferoje. Šioje kognityvinės sąmonės teorijoje esama, nors tiesiogiai ir neišreikšto, socialumo aspekto: apriorinės sąvokos ir pažinimo principai / taisyklės yra kuriami ir legitimuojami ne tik atskirų individų, bet ir intersubjektyviai – socialinėje bendruomenėje. Transcendentalinę sąmonę traktuojant psichologiškai kaip individualią sąmonę steigiančius konceptualinius mechanizmus nagrinėjančią teoriją, reikia įvesti intelektualinį stebėjimą, kurio I. Kantas savo patyrimo teorijoje atsisako. [Iš leidinio]

ENThe article investigates the Kantian theory of cognitive consciousness not only as epistemological but also as psychological theory of human consciousness. Kant describes experience as a synthesis of sensible matter and conceptual form. Transcendental consciousness, producing basic conceptual instruments of cognition and acting both in the spheres of outer and inner experience, lying on the ground of this process. There is a social aspect in this theory of cognitive consciousness that Kant himself has never expressed directly: a priori concepts and principles/rules of cognition are produced and legitimated not only by separate individuals but also intersubjectively in a social community. Treating transcendental consciousness psychologically as a theory analysing mechanisms that establish individual consciousness, intellectual intuition (which is refused in Kant’s theory) needs to be introduced. [From the publication]

ISSN:
0235-7186, 2424-4546
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79295
Updated:
2019-10-07 10:17:32
Metrics:
Views: 6
Export: