Lietuvos muziejai tarp mokslo ir ideologijos diskurso XX amžiaus antroje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos muziejai tarp mokslo ir ideologijos diskurso XX amžiaus antroje pusėje
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2002, 9, p. 74-85
Keywords:
LT
Muziejai / Museums.
Summary / Abstract:

LTXX a. antrojoje pusėje (1944-2000 m.) Lietuvos muziejų sistemas, ekspozicijas, parodas lėmė tiek mokslas, tiek ideologinės nuostatos. Ideologijų kaitos pirmaisiais metais (1944, 1990) būtent ideologija lėmė viešųjų muziejų steigimą, pertvarkymą, naikinimą. Tarybiniais metais muziejų ekspozicijos buvo ideologizuojamos. Muziejai, įpareigoti komunistų partijos ir tarybų valdžios, hiperbolizuotai sureikšmino vadinamojo revoliucinio judėjimo, tarybinių žmonių kovų Antrajame pasauliniame kare, tarybinės tikrovės gerovės, ateizmo temas. Nepriklausomos Lietuvos muziejai, veikiami ideologijos ir mokslo siekinių, savo ekspozicijose rodo pasipriešinimą komunizmui, tarybų valdžiai, taip pat siekia atspindėti Lietuvos istorijos, kultūros raidą be tarybinių laikų. XX a. paskutiniais metais formuojant muziejų ekspoziciją, remiamasi daugiau pažinimo, estetiniais, o ne ideologijos interesais. Gyvenamuoju momentu muziejų ekspozicijos bando išsiveržti iš akademinio, tradicinio eksponavimo turinio ir formos. Naujos linkmės pradininkai - Europos parko skulptūrų ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejai. Jų ekspozicijoms ir parodoms būdingas filosofinis požiūris į būties virsmo formas. Tačiau muziejams, kaip anksčiau, tarybiniais metais, nesvetimos ir konjunktūrinės parodos, įpirštos ideologijos. Šiam polinkiui įtakos turi visuomenės polinkis laikytis prieš 70 metų P. Galaunės skelbtos muziejaus, kaip tautos idealų saugyklos, sampratos ir pagaliau įprotis vertinti muziejus kaip visuomenės vertybinės sistemos atspindį.Reikšminiai žodžiai: Muziejai Lietuvos; Sovietų valdymas Lietuvoje; Museums Lithuania; Soviet rule in Lithuania.

ENIn the 2nd part of the 20th century (1944-2000) public museums of Lithuania existed in between of science and ideology debate. Ideology used to determine reorganization, foundation or annihilation of public museums during 1940-1990. Their educational mission was supering ideological. An illusion of scientific museum was created according soviet authorities rule. As Lithuania regained its independence museums applied the right to become institutions of science. Nevertheless, none of the museums in Lithuania has got the mentioned status up to now. Though doctors of science practice in museums. Society considered museums as cultural educational institutions but not scientific. Character of exhibitions and shows was influenced by knowledge, values and ideological regulations and aspirations, which dominated. Exhibitions of museums especially had a sense of ideology during soviet rule. There was no objective estimation of history and reality. Communist party and soviet authorities obliged museums to give super significance meaning to revolution movement, to soviet people fights during the World War II, to welfare and atheism. Museums of independent Lithuania aim to exhibit resistance against communism, soviet rule and present development of history and culture (except soviet period) in open and objective way. [From the publication]

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7923
Updated:
2018-12-17 10:59:03
Metrics:
Views: 32    Downloads: 13
Export: