Peterburgas Lietuvos mokslo ir kultūros istorijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Peterburgas Lietuvos mokslo ir kultūros istorijoje
Publication Data:
Vilnius : Katalikų akademija, 2002.
Pages:
179 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Peterburgas; Peterburgo lietuviai; 19 amžius; Peterburgo lietuvių organizacijos; Tautinis judėjimas; St. Petersburg; Lithuanians of St. Petersburg; 19th century; Lithuanian organizations in St. Petersburg; National movement.
Contents:
Įžangos žodis. — Dabarties praeitis. — Kunigai bažnytinėje ir pasaulietinėje veikloje. — IŠ LIETUVOS Į PETERBURGĄ: Tragiškojo imperializmo miestas; Lietuviai atranda Peterburgą; Peterburgas - lietuvybės mokykla; Imperatoriškoji dvasinė akademija; Universitetas; Imperatoriškoji karo medicinos akademija; Kalnakasybos institutas — PETERBURGO LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS: Pradžių pradžia; Labdariai; Savitarpiečiai; Mažturčiai; Moksleivių ir studentų draugijos; Dramos būreliai ir chorai; Kitos lietuvių organizacijos ir draugijos. — LIETUVYBĖS JUDĖJIMO IMPULSAI PETERBURGE XIX a. pr.-1864 m.: Simonas Daukantas; Motiejaus Valančiaus šviesa; Juozapas Silvestras Dovydaitis; Andriejus Dobševičius; Jeronimas Kiprijonas Račkauskas; Antanas Baranauskas; Iš vieno kelmo - kelios lietuviškos atžalos; Beresnevičiai; Karevičiai; Giedraičiai; Girdvainiai; Kalinauskai; Römeriai; Šliogeriai; Vrublevskiai; 1863 m. sukilimo dalyviai; Mokslininkai, menininkai, kariai. — LIETUVYBĖS JUDĖJIMAS PETERBURGE 1864-1904 m.: Kova dėl spaudos draudimo panaikinimo; Petras Vileišis; Kazimieras Prapuolenis; Antanas Macijauskas; Andrius Dubinskas; Maironis; Pranas Vaičaitis; Palaimintasis Jurgis Matulaitis; Silvestras Gimžauskas; Jonas Čerka (Čerkauskas); Kazimieras Jaunius; Jonas Juška; Emilija Jasmantaitė-Vileišienė; Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė; Kleopas Jurgelionis; Jonas Kymantas; Justinas Bonaventūra Pranaitis; Antanas Vilkutaitis; Peterburgo mokyklų auklėtinių veikla Lietuvoje. — BEAUŠTANTI AUŠRELĖ. — Pabaigos žodis. — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Judėjimai / Movements; Lietuviai / Lithuanians; Peterburgas; Peterburgo lietuviai; Peterburgo lietuvių organizacijos.
Summary / Abstract:

LTStudijoje pristatoma Lietuvos mokslo ir kultūros atstovai, jų gyvenimai ir veikla Peterburge XIX a. - XX a. I pusėje. Knygą sudaro penki skyriai, juose pristatomas lietuvių patekimas į Peterburgą - lietuviu studentija, lietuvių sukurtos organizacijos ir jų vykdyta veikla bei lietuvybės judėjimo užuomazgos, plėtra ir kova dėl spaudos draudimo panaikinimo.

ISBN:
9986592364
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79166
Updated:
2020-04-24 06:18:31
Metrics:
Views: 29
Export: