Dvipusis reljefas su Šv. Kazimieru ir Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergele Marija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvipusis reljefas su Šv. Kazimieru ir Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergele Marija
Alternative Title:
Double-sided Relief with Saint Casmir and the Immaculate Conception of the Virgin Mary
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2001, 8, p. 208-213
Keywords:
LT
Leckava; Mažeikiai; Skuodas; Lietuva (Lithuania); Ikonografija / Iconography; Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTDvipusis reljefas iš Skuodo rajono Leckavos bažnyčios yra nešiojamojo procesijų altorėlio retabulo paveikslas. Tai nedidelis reljefas (64x48 cm), truputį negrabaus, netaisyklingo, į apačią platėjančio ovalo. Vienoje reljefo pusėje yra paveikslas „Nekaltas Švč. Mergelės Marijos prasidėjimas“, kitoje – ant lentų plokštumos pilkais tonais nutapytas masyvaus pastato su kolonomis fragmentas, kuriame įmontuotas drožinys – klūpantis šv. Kazimieras. Atlikus polichromijos stratigrafinius ir cheminius tyrimus, nustatyta, kad abiejų reljefo pusių paveikslams dekoruoti naudotos identiškos medžiagos. Reljefo drožyba dekoruota aukso bei sidabro lakšteliais, tapyba padengta laku, o polichromija nepakankamai prisitvirtinusi prie medienos. Dėl to restauracijos metu stengtasi sutvirtinti polichromiją vaško ir damaros dervos mišiniu, pašalinant ankstesnės restauracijos vaško ir kanifolijos masę. Palaipsniui atkurtas paveikslų fonų gruntas, sulyginant jo aukštį su autoriniu. Visa reljefo polichromija padengta apsaugine damaros lako danga. Restauruotas dvipusis reljefas stebėtas penkerius metus, tikrinant sutvirtinto dekoro ir restauracinio grunto sankabą su mediena bei tarpusavio sąveiką. Vėliau pabandyta ikonografijoje surasti Leckavos bažnyčios reljefui giminingų altorėlių – altorėliai iš Pievėnų bei Židikų bažnyčių Mažeikių rajone artimi savo stilistika. Todėl galvojama, kad visi trys altorėliai galėjo būti išdrožti ir dekoruoti to paties meistro, dirbusio Mažeikių ir Skuodo apylinkėse, tačiau iškeltos prielaidos patvirtinimui trūksta duomenų.Reikšminiai žodžiai: Šv. Kazimieras; Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija; Reljefas; Paveikslai; Retabulai; Polichromija (polichromavimas); Leckavos bažnyčia; Pievėnų bažnyčia; Ikonografija; Duoble-sided relief; Polychrome; Iconographie.

ENA double-sided relief from Leckava Church (Skuodas region) is a picture of a mobile procession altar. The relief is not big: 64x48 cm. On one side there is a relief “The Immaculate Conception of the Virgin Mary”. Its polychrome is in good condition. On the other side there is the “Saint Casmir” relief. Its polychrome is in a much worse condition. Stratigraphical and chemical investigations into polychrome show that identical materials had been used to decorate both sides of the relief. Priming was made of sticky white chalk ground. A layer of paint was found on priming. Oil was a binding agent of the paint. Carving was decorated with small silver and gold sheets on dark brown background. Grounding of restoration was retouched with the dominating colour. The picture was not restored. Polychrome of the relief was covered with protective varnish. Open wood of carvings was covered with synthetic mixture of polythene wax. The restored double-sided relief had been observed for five years. Later attempts were made to find altars that were related to the relief of Leckava Church in iconography. Altars from Pievėnai and Židikai churches had forms similar to that of the relief of Leckava Church. It was thought that all those three altars were carved and decorated by the same master. However, there is not enough data to prove or deny the hypothesis put forward.

ISSN:
1392-155X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7916
Updated:
2018-12-17 10:50:28
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: