Nauji duomenys apie Kauno vienuolynų pastatus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji duomenys apie Kauno vienuolynų pastatus
Alternative Title:
New Data Concerning the Buildings of Monasteries in Kaunas
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2001, 8, p. 184-190
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ikonografija; Kauno buvęs pranciškonų konventualų vienuolynas; Kauno bernardinų vienuolynas; Kauno jėzuitų vienuolynas; Lietuvos katalikų vienuolynai; Gubernatūra; Sankt Peterburgas; Iconographie; Monasteries buildings in kaunas; Russian; Bernardines Ensemble; Franciscan Monastery; Rusija (Russia).
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography; Jėzuitai / Jesuits; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Pranciškonai / Franciscans; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje aptariama ikonografinė medžiaga iš Rusijos archyvų, kuri pas mus nebuvo skelbta. XIX a. viduryje caro valdžia masiškai uždarinėjo katalikų vienuolynus ir planavo įkurdinti juose įvairias įstaigas. Kartu su pertvarkymų projektais būdavo pateikiami pastatų natūriniai brėžiniai. Pranciškonų vienuolyno pastatai apmatuoti 1848 m., planuojant Gubernatoriaus rūmus. Bernardinų ansamblio brėžiniai parengti 1860 m., numačius patalpinti čia Miesto ligoninę. Dominikonų vienuolynas inventorizuotas 1860 m., steigiant prie jo Gubernijos gimnaziją. Cerkve paverstos Jėzuitų bažnyčios bei vienuolyno brėžiniai daryti 1842 m. Karmelitų vienuolynas apmatuotas 1845 m., plečiant karo ligoninę. Laimei, daugelis caro valdžios planuotų pertvarkymų dėl lėšų stokos neįgyvendinta. Rusijos archyvuose saugomi pastatų fasadų bei planų brėžiniai. Pranciškonų vienuolynas turėjo originalų fasadą su baroko elementais Muitinės gatvės pusėje. 1860 m. apmatavimuose detalizuojamos autentiškos dominikonų vienuolyno frontono formos. Iš ikonografinės medžiagos dabar aiškiai žinome, kaip atrodė bernardinų ir karmelitų vienuolynų pastatų stogai jų galutinio susiformavimo metu, t. y. baroko laikotarpiu. Žvelgiant į dominikonų ir jėzuitų vienuolynų brėžinius, matyti, jog dvipakopiai stogai XVIII a. Kauno vienuolynų pastatuose nebuvo vieninteliai populiarūs – dengti ir paprasti dvišlaičiai. Šiame kontekste juo labiau unikali atrodo bernardinų ir karmelitų vienuolynams panaudota pakopinio stogo forma. Skelbiama medžiaga gali būti naudinga restauruojant Kauno vienuolynų kompleksus. [Iš leidinio]

ENThe article presents iconography material about the buildings of monasteries in Kaunas. The material was collected in the archives in Saint Petersburg and Moscow. It has not been publicised in Lithuania until now. The authorities of the Tsar of Russia were actively closing down Catholic monasteries in the 19th century. They planned to establish different institutions in them. Drawings of buildings were presented together with designs for reconstruction. While planning the Governors’ Palace in 1848, the buildings of closed down Franciscan Monastery were measured. Drawings of the Bernadine Ensemble were made in 1860 when the City Hospital was planned to be located in it. The Dominican Monastery was inventoried in 1860 and the Province Gymnasium was founded. The Jesuit Church and the monastery were converted into an Orthodox church and its drawings were made in 1842. The Carmelite monastery was measured in 1845 while expanding the War hospital. The condition of the buildings, as is seen in the drawings, was close to the primary one – the period of building the monasteries at the end of the 17th century – the 18th century. The material published could be useful in restoring the ensemble of monasteries in Kaunas.

ISSN:
1392-155X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7914
Updated:
2022-11-16 09:28:44
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: