Gyvybės draudimo paslaugų verslo plėtra Lietuvoje ir vartotojų elgsena

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvybės draudimo paslaugų verslo plėtra Lietuvoje ir vartotojų elgsena
Alternative Title:
Expansion of the insurance services' busines in Lithuania and the behaviour of consumer
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama: gyvybės draudimo paslaugų verslo plėtros Lietuvoje tendencijos 1998 – 2004 m.; gyvybės draudimo paslaugų paklausos struktūra ir vartotojų elgsena gyvybės draudimo paslaugų rinkoje. Lietuvoje gyvybės draudimo paslaugų verslas, kaip savarankiška draudimo šaka, pradėjo plėtotis nuo 1997 metų. 1998 m. veikia 4 gyvybės draudimo bendrovės, 2004 m. – 9. Gyvybės draudimo paslaugų verslas Lietuvoje plėtojasi palyginti sparčiai. Jeigu 1998 m. pasirašytos gyvybės draudimo įmokos sudarė 66,5 mln. Lt, tai 2004 m. – 234,9 mln. Lt, t.y. jos padidėjo 3,5 karto. Pasirašytos gyvybės draudimo įmokos visose pasirašytose draudimo įmokose 1998 m. sudarė 18,6 proc., o 2004 m. – 25,7 proc., t.y. padidėjo 7,1 proc. punkto. Gyvybės draudimo rinkos skvarba 1998 – 2004 m. padidėjo 0,22 proc. punkto. Sparčiai augo ir gyvybės draudimo rinkos tankis – nuo 1998 m. iki 2004 m. jis išaugo 3,8 karto. Tačiau pagal šiuos rodiklius Lietuvos gyvybės draudimo paslaugų rinkos plėtra gerokai atsilieka nuo Vakarų Europos šalių. Atskirų gyvybės draudimo grupių (rūšių) pasirašytų įmokų struktūros analizė rodo, kad sparčiausiai Lietuvoje auga paklausa gyvybės draudimui, kai investavimo rizika tenka draudėjui. 2004 m. buvo pasirašyta 87,5 mln. Lt tokių įmokų, t.y. 37 proc. visų pasirašytų gyvybės draudimo įmokų. Atlikta apklausa rodo, kad: 40 proc. apklaustųjų yra sudarę gyvybės draudimo sutartis; daugiau kaip pusė jų ateityje tikisi draustis kitomis gyvybės draudimo rūšimis; dažniausiai minimi kriterijai pasirenkant gyvybės draudimą yra mokesčių lengvatos ir didėjančios pajamos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyvybės draudimas; Vartotojų elgsena; Life insurance; Behaviour comsumers.

ENThe article analyses the 1998 – 2004 developmental trends of life insurance service sector; the demand structure of life insurance services and client behaviour. As an independent branch of insurance business, life insurance made its first steps in 1997. In 1998 there were 4 life insurance companies, in 2004 – 9. Life insurance developed rather rapidly. The subscribed insurance premiums in 1998 and 2004 accounted for LTL 66.5 mln. and LTL 234.9 mln. respectively, i.e. they increased by 3.5 times from 1998 to 2004. Out of the total subscribed insurance premiums, the subscribed premiums for life insurance in 1998 and 2004 accounted for 18.6 % and 25.7 % respectively, i.e. they have increased by 7.1%. The penetration of life insurance market in 1998 – 2004 grew by 0.22 percentage points. The market density too expanded rapidly from 1998 to 2004 by 3.8 times. Regardless of these indicators, the growth of Lithuanian life insurance market remains below the level of western European countries. Analysis of separate life insurance groups (types) demonstrates that the fastest growing is life insurance where investment risk is born by policyholder. In 2004 LTL 87.5 mln. of such premiums were subscribed accounting for 37 % of all subscribed life insurance premiums. An opinion polls shows that 40 percent of the respondents have life insurance policies; more than half of them hope to take out insurances of other types of life insurance; most popular criteria for choosing life insurance are tax relieves and growing income.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/791
Updated:
2013-04-28 15:21:48
Metrics:
Views: 35
Export: