Kompleksinė pagalba neįgaliems asmenims

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompleksinė pagalba neįgaliems asmenims
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015.
Pages:
195 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Sutrikusios sveikatos asmenys; Socialinė rūpyba; Paslaugos; Disabled persons; Social care; Services.
Contents:
Įvadas — Negalios fenomenas — Pagalbos turintiems negalią asmenims teisinis reglamentavimas — Tarptautinis teisinis reglamentavimas — Nacionalinis teisinis reglamentavimas — Kompleksinės socialinės pagalbos neįgaliesiems teorinės prielaidos — Socialinės pagalbos mokslinis pagrindas — Socialinės pagalbos neįgaliesiems tikslas – socialinė integracija: Neįgaliųjų socialinės integracijos modeliai; Neįgaliųjų poreikių nustatymas ir vertinimas — Socialinės pagalbos / paramos neįgaliesiems sistema: Socialinė globa ir socialinės paslaugos neįgaliesiems; Nevyriausybinių organizacijų pagalba neįgaliesiems; Finansinė socialinė parama — Kompleksinės pagalbos neįgaliems asmenims tyrimo apžvalga — Tyrimo metodologija — Tiriamųjų charakteristika — Neįgalių asmenų gaunamų informacijos paslaugų vertinimas — Nevyriausybinių organizacijų teikiamos socialinės pagalbos vertinimas — Neįgaliųjų apsirūpinimo asmeninėmis techninės ir funkcionavimo pagalbos priemonėmis vertinimas — Neįgalių asmenų gaunamos finansinės paramos vertinimas — Neįgalių asmenų gaunamų socialinių paslaugų vertinimas: Bendrųjų socialinių paslaugų vertinimas; Gaunamų specialiųjų socialinių paslaugų vertinimas — Išvados — Rekomendacijos — Naudota literatūra — Naudoti teisės aktai, dokumentai, kiti šaltiniai — Priedai.
Keywords:
LT
Globa. Rūpyba / Care; Prekės ir paslaugos / Goods and services; Sveikata / Health.
EN
Social care.
Summary / Abstract:

LTMokslo studijos autoriai nagrinėja lygių galimybių užtikrinimą ir socialinę visų piliečių ir jų grupių įtrauktį. Pripažindami, kad formaliai šios galimybės yra užtikrintos, autoriai teigia, kad kompleksinė pagalba neįgaliesiems dar nėra įtvirtinta norminiais aktais ir todėl neįgalūs asmenys negali šiomis galimybėmis pasinaudoti, o pagalba yra netolydi ir neturi sisteminės (kompleksinės) ir tarpsektorinės pagalbos bruožų. Ribotos ir socialinės bei profesinės neįgalių asmenų pasirinkimo galimybės. Taip yra dėl turimos negalios, ugdymo proceso inkliuzijos ir nepakankamo atvirumo, visuomenės požiūrio ir kitų veiksnių, kurie daro didelę įtaką asmens apsisprendimui, motyvacijai, siekiant edukacinių socialinio dalyvavimo tikslų, sprendžiant tolygaus ugdymo ir įsidarbinimo problemas. Teisės aktuose, kurie apžvelgiami antrame studijos skyriuje, apibrėžiamos neįgalių asmenų socialinės integracijos į visuomenę galimybės, nurodomos būtinos prielaidos sėkmingai socialinei įtraukčiai. Trečiame skyriuje „Kompleksinės socialinės pagalbos neįgaliesiems teorinės prielaidos“ ir ketvirtame skyriuje „Kompleksinės pagalbos neįgaliems asmenims tyrimo apžvalga“ autoriai konstatuoja, kad nors Lietuvoje sukurta pakankama neįgaliųjų teises reglamentuojanti teisinė bazė, atitinkanti valstybės ekonomines galimybes ir padedanti tenkinti neįgaliųjų poreikius, tačiau būtinumas ją toliau tobulinti, užtikrinant daug funkcijų, daug kriterijų ir daug sektorių apimantį požiūrį, išlieka. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9789955209782
Related Publications:
Komandinio darbo kokybei įtaką darantys veiksniai: fizinę negalią turinčių asmenų patirtys / Ina Ribinskaitė. Socialinis ugdymas. 2020, Nr. 2 (54), p. 36-50.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79077
Updated:
2022-01-12 22:01:27
Metrics:
Views: 103
Export: