Ventos-Dubysos kanalas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ventos-Dubysos kanalas
Alternative Title:
The Venta-Dubysa Channel
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2001, 8, p. 91-112
Keywords:
LT
20 amžius; 19 amžius; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Venta; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTŠiaulių apskrityje esantis Ventos – Dubysos kanalas, jungiantis Ventos ir Dubysos upes – XIX a. Rusijos imperijos statyto susisiekimo Ventos vandenius dalis. Šis technikos paveldo objektas, jo istorija mažai tyrinėti. Kadangi susisekimas Ventos vandeniu nebuvo baigtas statyti ir Ventos – Dubysos kanalo statyba buvo apleista, remiantis vien natūros tyrimais sunku nustatyti, kiek kanalo statybos projekto įgyvendinta ir kiek jo išliko, taip pat ir šio kultūros vertybės požymius turinčio objekto sudėtį ir apimtį. Siekiant tai patikslinti bei parengti apskaitos dokumentus jo įrašymui į kultūros vertybių registrą, buvo atlikti Ventos – Dubysos kanalo istoriniai tyrimai, kuriais remiantis autorius straipsnyje pateikė kanalo istoriją, gausiai iliustruotą vaizdine medžiaga.Reikšminiai žodžiai: Venta; Dubysa; Susisiekimo istorija; Vandens susisiekimas; Kanalai.

ENThe Venta-Dubysa Canal situated in the district of Šiauliai, which links the River Venta and Dubysa is a part of communication via the Venta waters built by the Russian Empire in the 19th century. This object of the technical heritage, its history was little investigated, Since communication via the Venta water was not completed to be built and the construction of the Venta-Dubysa canal was neglected, on the basis of the investigations in kind only it is difficult to establish what part of the project of the construction of the canal was implemented and what part remained to be completed. It is also difficult to establish the composition and the volume of this object that has features of a cultural value. Seeking to make all this more exact and to prepare accounting documents for its entering in the Register of Cultural Values, historical investigations of the Venta-Dubysa canal were carried out on the basis of which the author of the article presented the history of the canal amply illustrated with visual material.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
[Ko mums šiandien trūksta? Povilo Višinskio publicistika. Dalia Jakaitė] : recenzija / Roma Bončkutė. Archivum Lithuanicum. 2022, t. 24, p. 391-398.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7906
Updated:
2018-12-17 10:50:25
Metrics:
Views: 39    Downloads: 4
Export: