Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo komentaras

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo komentaras
Editors:
Klimas, Evaldas, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017.
Pages:
814 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Santrumpos — Pratarmė — Padėka — I Skirsnis. Bendrosios nuostatos (Įstatymo 1-9 straipsniai) — II Skirsnis. Kompleksinis teritorijų planavimas (Įstatymo 10-20 straipsniai) — III Skirsnis. Specialusis teritorijų planavimas (įstatymo 21-22 straipsniai) — IV skirsnis. Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimas (Įstatymo 23 straipsnis) — V skirsnis. Teritorijų planavimo procesas (Įstatymo 24-30 straipsniai) — VI Skirsnis. Teritorijų planavimo viešumas (Įstatymo 31-38 straipsniai) — VII Skirsnis. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (Įstatymo 39 straipsnis) — VIII Skirsnis. Teritorijų planavimo dokumentų rengėjai ir savivaldybių vyriausieji architektai (Įstatymo 40-41 straipsniai) — IX Skirsnis. Juridinių asmenų ir kitų viešojo administravimo subjektų atsakomybė už šio įstatymo pažeidimą (Įstatymo 42-45 straipsniai) — X Skirsnis. Baigiamosios nuostatos (Įstatymo 46-50 straipsniai) — Įstatymo taikymas ir įsigaliojimas — Literatūros sąrašas.
Keywords:
LT
Teritorijų planavimas; Lietuva; Įstatymas; Komentaras.
EN
Territory planning; Lithuania; The law; Comment.
Summary / Abstract:

LTŠiame leidinyje yra pateikiamas Teritorijų planavimo įstatymo komentaras, paremtas doktrina, teismų praktika, komentuojamo įstatymo parengiamaisiais dokumentais. Leidinys yra skirtas visiems besidomintiems teritorijų planavimu, orientuojantis į tuos asmenis, kurie dažniausiai taiko Teritorijų planavimo įstatymą - teisininkus ir teritorijų planavimo dokumentų rengėjus. Komentare yra gausiai aptariama teismų praktika, suformuota iki 2017 m. sausio 1 d., taip pat pateikiamos nuorodos į poįstatyminius teisės aktus, tačiau jų detaliau neanalizuojant dėl itin dažno poįstatyminių teisės aktų keitimo. Tai yra pirmasis Teritorijų planavimo įstatymo komentaro leidimas. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9789955198703
Subject:
Related Publications:
The objective need for legal regulation of territorial planning and its implementation in the Republic of Lithuania / Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė. Проблеми законності 2020, 149, p. 36-48.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78958
Updated:
2020-07-27 18:14:04
Metrics:
Views: 18
Export: