Istoriniai tyrimai - neatsiejama Vilniaus Naujamiesčio nekilnojamųjų kultūros vertybių inventorizavimo dalis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istoriniai tyrimai - neatsiejama Vilniaus Naujamiesčio nekilnojamųjų kultūros vertybių inventorizavimo dalis
Alternative Title:
Historical Investigations – an Inseparable Part of Immovable Cultural Properties’ Inventory in the New Town of Vilnius
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 7, p. 84-90
Keywords:
LT
Naujamiestis; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas nuo 1997 m. Vilniaus miesto savivaldybės Paminklotvarkos skyriaus užsakymu vykdomas Vilniaus Naujamiesčio nekilnojamųjų kultūros vertybių inventorizavimas siekiant sudaryti Vilniaus miesto savivaldybės vietinį kultūros vertybių registrą. Jo objektai yra savivaldybės valdomos nekilnojamosios kultūros vertybės – statiniai, jų priklausiniai (puošyba ir įranga) bei kompleksai, ansambliai ir vietovės. Į šį registrą bus įrašomi objektai, turintys kultūrinę ir visuomeninę reikšmę, bet neįrašyti į Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Grupė AB „Paminklų restauravimo instituto“ architektų atlieka Naujamiesčio pastatų vertinimą. Istorikų uždavinys – nustatyti Naujamiesčio pastatų statybos ir rekonstrukcijų laiką, projektų autorius bei statybos darbus prižiūrėjusius asmenis, pirminę pastatų paskirtį ir panaudojimą, be to, išsiaiškinti fundatorius, statytojus ir savininkus bei su kokiomis asmenybėmis ar įvykiais pastatas susijęs. Šiuo metu paruošti keturi istorinių anketų tomai, kuriuose surinkti istoriniai duomenys apie tris ketvirtadalius Naujamiesčio pastatų. Didžiąją dalį sudaro pastatai, statyti iki 1940 m., bei kai kurie istoriniu ir meniniu požiūriu svarbesni pokario statybos pastatai. Istoriniu bei architektūros požiūri svarbiausi objektai: Šv. Jokūbo ir Šv. Pilypo bažnyčia, Lukiškių kalėjimas, Muzikos akademijos pastatas, kino teatras „Pergalė“, Romanovų cerkvė, „Tauro“ alaus darykla, gyvenamųjų individualių mūrinių namų kompleksas „Jovaro gatvės kolonija“ ir kt. Dauguma jų neturi paminklinio statuso.Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Naujamiestis; Istoriniai tyrimai; Nekilnojamųjų kultūros vertybių inventorizavimas.

ENIn relation to the commission made by the Heritage Management Department of Vilnius City Municipality immovable cultural heritage has been inventoried since 1997. The objects include immovable heritage – buildings, their decoration and installation, complexes, ensembles and territories owned by the Municipality. Culturally and socially valuable objects that are not included into the Register of Immovable Properties of the Republic of Lithuania will be registered. The New Town of Vilnius is located to the west of the Old Town. A group of architects from the Institute of Monuments restoration evaluates building in the New Town. They examine the buildings on the spot, take pictures and choose inventory material. Then historians have to determine dates of construction and reconstruction of a building, the authors of the design and people who supervised the construction works, the primary purpose of buildings, also to identify the donators, builders and owners of the building, as well as to what personalities or events the building is related. Currently 4 volumes of historic questionnaires are prepare, which contain data about three quarters of the New Town. The greatest part of buildings was built in 1940. The following buildings are most important from the historical and architectural points of view: St Jacob and Pileup’s Church, the Lukiškės prison, the building of the Academy of Music, the “Pergalė” cinema theatre, the Romanovai Church, the “Tauras” Brewery, a complex of individual residential brick houses “Jovaro gatvės kolonija” and others. A part of them have no status of a monument yet.

ISSN:
1392-155X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7883
Updated:
2018-12-17 10:41:44
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: