Markučių rajono Vilniuje detaliojo plano paminklotvarkinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Markučių rajono Vilniuje detaliojo plano paminklotvarkinis aspektas
Alternative Title:
The Monument Management Aspect of the Detailed Plan of Markučiai District in Vilnius
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 7, p. 73-83
Keywords:
LT
Vilniaus Markučių rajonas; Istorinė urbanistinė raida; Detalusis planas; Paminklotvarka.
Summary / Abstract:

LT1995 – 1998 metais Paminklų restoravimo institute paruoštas Markučių rajono Vilniuje specialusis (paminklotvarkos) planas ir detaliojo plano architektūrinė dalis. Specialiojo plano tikslas buvo teritorijos ir atskyrų jos objektų kultūrinę vertę bei apsaugos reglamentą (priežiūros, naudojimo ir tvarkymo). Markučių detalusis planas remiasi specialiojo paminklotvarkos plano duomenimis ir apsaugos reglamentais. Tad šiame straipsnyje jis ir yra aptarimas. Sykiu paminimi moksliniai Markučių tyrimai. Apžvelgiama rajono istorija, vieta Vilniaus mieto ir jo plėtros istorijoje, Markučių kraštovaizdžio susiklostymo aplinkybės. Aptariami rajone esantys saugotini architektūros paminklai. Markučiai kaip urbanistinio paveldo objektas specialiajam paminklosaugos projekte priskirti savivaldybės reikšmės kultūros vertybių kategorija.

ENA special (monument management) plan and the architectural part of the detailed plan of Markučiai District in Vilnius was prepared by the Monument Restoration Institute in 1995 – 1998. The purpose of the special plan was to determine the cultural value of the territory and its objects as well as prepare protection regulations (preservation, use and management). The detailed plan of Markučiai is based on the special monument management plan data and protection regulations. Therefore, it is discussed in this article. It also mentions scientific research of Markučiai. It provides an overview of the district's history, its place in the history of the Vilnius city and its development, as well as the circumstances of formation of the landscape of Markučiai. It discusses architectural monuments preserved in the district. As an urban heritage object, Markučiai is categorised as a cultural treasure of municipal importance in the special monument protection project.

ISSN:
1392-155X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7882
Updated:
2018-12-17 10:41:44
Metrics:
Views: 38    Downloads: 10
Export: