Archeologijos tyrimai Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Archeologijos tyrimai Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje
Alternative Title:
Archaeological investigations into the Church of St Catherine in Vilnius
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 7, p. 53-56
Keywords:
LT
18 amžius; 17 amžius; 16 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LT1986-1987 m. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, tuo metu paverstoje sandėliu, buvo atliekami archeologiniai tyrinėjimai. Numatytos įrengti šiluminės trasos vietoje buvo ištirtas apie 65 m2 plotas išilgai bažnyčios, arčiau pietvakarinės sienos. Tyrinėjimų metu aptiktos pirmosios, medinės, XVII a. bažnyčios liekanos. Nustatyta, kad bažnyčia buvo apie 7,3 m pločio (ilgio nustatyti nepavyko), plytų grindimis, stogas buvo dengtas žvyninėmis čerpėmis. Bažnyčia statyta ant medinių polių, įleistų į žemę. Centrinėje bažnyčios dalyje aptikti šeši griautiniai kapai,datuotini XVII a. pabaiga-XVIII a. pradžia. Po senosios bažnyčios grindimis aptikti bene svarbiausi radiniai: dviejų palyginti gerai išlikusių geležies ir spalvoto metalo lydymo krosnių liekanos, datuotinos XVI a. – XVII a. pradžia. Tai kol kas vienintelės tokio laikotarpio krosnys, surastos Lietuvoje. Greičiausiai šioje vietoje veikė ištisas metalų apdirbimo kompleksas. Kadangi ištirta tik maža bažnyčios dalis, neatmestina galimybė, kad bažnyčios viduje ir aplink ją būta ir daugiau tokių krosnių. Matyt, neatsitiktinai netoliese buvo įsteigta ir patrankų liejykla. Gali būti, kad krosnyse lydoma geležis buvo naudojama patrankoms lieti.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Metalo lydymo krosnis; Radiniai; Kapai; Užstatymo raida; Archeologiniai radiniai; Church; Metal melting furnace; Artifacts; Grave; Development of building.

ENIn 1986-1987 archaeological investigations were carried out in the Church of St Catherine in Vilnius, which was turned into a storehouse at that time. An area covering about 65 m2 across the Church, nearer to the southern wall was investigated. During the investigations the remains of the first wood church of the 17th century were discovered. It was established that the church was about 7.3 m wide (it was impossible to determine its length), had a brick floor, the roof was covered with tiles. The Church was built on wooden poles driven into the earth. Six inhumation graves dated to the end of the 17th – the beginning of the 18th century were found in the central part of the church. The most important findings were discovered under the floor of the old church: the remains of two comparatively well-preserved iron and noble metal smelting furnaces dating back to the 16th –the 17th century. Thus far they have been the only furnaces of that period found in Lithuania. Most likely an entire metal processing complex operated in that place. Since only a small part of the church has been investigated, the possibility cannot be rejected that inside the church and around it there were more such furnaces. Perhaps, it is not by chance that a foundry of cannons was established. It might be that iron smelted in the furnace was used to make cannons.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Vilniaus plėtra XIV-XVII a / Kęstutis Katalynas. Vilnius : Diemedis, 2006. 207 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7878
Updated:
2018-12-17 10:41:43
Metrics:
Views: 30    Downloads: 4
Export: