Ornamentinė stilistika: Jurgio Baltrušaičio tyrinėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ornamentinė stilistika: Jurgio Baltrušaičio tyrinėjimai
Alternative Title:
Ornamental stylistics: Jurgis Baltrušaitis' research
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2007, Nr. 1, p. 35-43
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viduramžių meno tyrinėjimai; Rytų ir Vakarų menas; Ornamentinė stilistika; Motyvų transformacijos; Romaninė skulptūra; Ikonografiniai motyvai.
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography; Motyvacija / Motivation; Ornamentinė stilistika; Rytų ir Vakarų menas; Romaninė skulptūra; Viduramžiai / Middle Ages; Viduramžių meno tyrinėjimai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama žymaus lietuvių kilmės menotyrininko Jurgio Baltrušaičio (1903-1988) viduramžių tyrinėjimuose sukurta ornamentinės dialektikos teorija ir aiškinamasi, kaip senovės Rytų kultūroms būdingi ornamentai veikė ir formavo krikščioniškąsias vaizduojamojo meno struktūras. Straipsnio objektas – Baltrušaičio menotyriniai ir archeologiniai ornamentų tyrinėjimai Armėnijoje ir Gruzijoje bei jų reikšmė Vakarų romaninio meno pažinimui. Nagrinėjant ornamento ir vaizduojamųjų formų sąveikas, studijoje keliamas tikslas – aptarti Baltrušaičio menotyros idėjas, kurios atskleidė, jog sąveikaujant įvairių Rytų kultūrų ir Vakarų meno formoms, romaninė plastika sukūrė savitą humanizmą ir meninę raišką, kuri padėjo pagrindus tolesnei Vakarų meno raidai. Remiantis istoriniu genetiniu metodu ir interpretacine kritine analize, šiame darbe prieinama prie išvados, kad Baltrušaičio sukurtas komparatyvistinis metodas ne tik išplėtė krikščioniškųjų meno ištakų lauką iki Mesopotamijos ir Persijos miestų, bet ir pakeitė viduramžių estetikos sampratą. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the theory of ornamental dialectics, created in Middle Age studies of a famous Lithuanian art researcher Jurgis Baltrušaitis (1903-1988), and explores how ornaments, found in ancient Eastern cultures, influenced and shaped Christian visual art structures. The article focuses on Baltrušaitis’ artistic and architectural research on ornaments in Armenia and Georgia and their significance for understanding of the Western Romanesque art. Focusing on interaction of ornaments and visual forms, the study aims to discuss Baltrušaitis’ art research ideas, which revealed that through the interaction of Eastern cultures and Western art forms, Romaine plasticity created its own humanism and artistic expression, which laid the basis for further evolution of Western art. On the basis of historical genetic method and interpretational critical analysis, this work arrives at the conclusion that comparative method created by Baltrušaitis not only extended the origins of Christian art to Mesopotamia and Persian cities, but also changed the concept of Middle Ages aesthetics.

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7870
Updated:
2018-12-17 11:57:31
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: