Blogos akies įveika šių dienų Dzūkijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Blogos akies įveika šių dienų Dzūkijoje
Alternative Title:
Coping with the evil eye in contemporary South East Lithuania (Dzūkija)
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2007, Nr. 1, p. 11-16
Keywords:
LT
Bloga akis; Dzūkija.
EN
Belief; Evil Eye.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – tikėjimo bloga akimi komplekso raiška šiuolaikinėje Dzūkijoje. Straipsnio tikslas – blogos akies pavidalu pasireiškiančio blogio, pavydo, pykčio įveikos būdų aptarimas. Remiantis 2000 – 2005 m. lauko tyrimų medžiagos (vidutiniškai 1 val. trukmės interviu su 42 (4 vyrai, 38 moterys) įvairaus amžiaus ir išsilavinimo pateikėjais) analize, pristatomas ypatingo elgesio ir priemonių derinys, naudojamas siekiant apsisaugoti nuo blogos akies poveikio, nustatyti nužiūrėjimo faktą, identifikuoti nužiūrėtoją ir išgydyti auką. Šiandien Dzūkijoje tipinis blogaakis – išvaizdos požiūriu neišsiskirianti senyvo amžiaus moteris. Blogos akys auką sargdina ir naikina čiulpdamos jos gyvybės syvus. Dzūkijoje pagrindinės blogos akies aukos – maži vaikai, naminiai gyvuliai, kultūriniai augalai, pienas. Dzūkijos gyventojai šiandien imasi įvairių blogos akies diagnostikos, gydymo ir profilaktikos būdų. Remdamasi lauko tyrimų medžiaga, archyvų šaltiniais ir literatūra, siūlyčiau blogos akies įveikos priemones skirstyti pagal strategiją, kuri naudojama, siekiant nukenksminti blogį, įveikti jo padarinius. Dzūkijos individualūs ir kolektyviniai blogos akies įveikos būdai panašūs į kitų kultūrų atitinkamas strategijas. Išvados: šiandien Dzūkijoje dominuoja endeminė tikėjimo bloga akimi raiška, o nužiūrėjimo diagnostikai naudojamos tik tradicinės įveikos priemonės. Blogos akies priemonių arsenalas pakankamai gerai tenkina vartotojų reikmes, todėl svetimšalės priemonės į jį kol kas nepatenka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dzūkija; Bloga akis; Tikėjimas; Dzūkija; Evil Eye; Belief.

ENSubject of the article is expression of evil eye belief complex in current South East Lithuania (Dzūkija). The article aims to discuss manners for overcoming of evil, envy and anger occurred in a form of evil eye. Following analysis of 2000-2005 material of field research (on average 1 hour interview with 42 (4 men and 380 women) presenters of various age and education) combination of extraordinary behaviour and measures are introduced, which helps to protect a person from evil eye impact, to define fact of overlooking and to cure a victim. Today in Dzūkija typical overlooker is senior woman not distinguishing in terms of her appearance. Evil eyes may be a reason of illness and exhaustion. The main victims of evil eye are small children, domestic animals, cultural plants and milk. Today inhabitants of Dzūkija protect themselves from evil eye by using various manners of diagnostics, treatment and prevention Following material of field researches, archives and literature, the author would propose to group measures for prevention of evil eye on the basis of strategy, which is used seeking to neutralize evil and its outcome. Individual and collective manners of evil eye neutralizing are similar to appropriate strategies of other cultures. Conclusions: Today in Dzūkija endemic expression of evil eye belief is prevailing and only traditional measures are applied for diagnostics of overlooking. Arsenal of evil eye measures pretty suitably satisfy needs of users therefore foreign measures do not belong to it.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7868
Updated:
2018-12-17 11:57:31
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: