Dvejybinė suverenumo raiška viduramžių Lietuvos religijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvejybinė suverenumo raiška viduramžių Lietuvos religijoje
Alternative Title:
Dual sovereignty in the religion of Medieval Lithuania
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2007, Nr. 1, p. 6-10
Keywords:
LT
Dvejybinė suverenumo raiška; Senoji lietuvių religija; Lietuvių dievų vardų rekonstrukcija.
EN
The dual sovereignity; The ancient Lithuanian religion; Reconstructions of some Lithuanian god names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bandoma atsakyti į klausimą, kiek senosios lietuvių religijos aukščiausiosios dievybės atitinka indoeuropiečių religijoms būdingas suverenių dievų sampratas. Siūlomos kai kurių XIII a. šaltiniuose užrašytų lietuviškų dievavardžių, pirmiausia Andajo ir Perkūno, rekonstrukcijos ir etimologijos. Iš jų bei kitų negausių žinių gauta informacija gretinama su Žoržo Diumezilio (Georges Dumézil) tyrinėjimų rezultatais. Pateikiama argumentų lietuvių dievus, iš šaltinių žinomus Andojo ir Perkūno vardais, sudarant dvejybę, atitinkančią kitų indoeuropiečių religijų „Mitros–Varunos“ tipo suverenių dievybių poras. [Iš leidinio]

ENThe article attempts to answer the question - to what extent the concepts of the highest deities of archaic Lithuanian religion relate to the concepts of sovereign deities in Indo-European religions. The study suggests the reconstructions and etymologies of some of the names of archaic Lithuanian deities, mentioned in XIII c. sources. The findings of this research and additional information are compared with the findings of the study of Georges Dumézil. It is argued, that Lithuanian deities, known by the names Andojas and Perkūnas, to be considered as twoness, which parallels "Mitra-Varuna" types of Indo-European pairs of sacral deities.

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7867
Updated:
2018-12-17 11:57:30
Metrics:
Views: 51    Downloads: 16
Export: