Dviejų jėzuitų vienuolių skulptūrų tyrimai ir restauravimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dviejų jėzuitų vienuolių skulptūrų tyrimai ir restauravimas
Alternative Title:
Investigation and Restoration of Two Sculptures of Jesuit Monks
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 6, p. 120-125
Keywords:
LT
Restauravimas; Vienuoliai; Skulptūros; Puristinis konservavimas; Dailės kūriniai; Paminklo autentiškumas; Stratigrafiniai tyrimai; Meno istorijos filosofija.
EN
Restoratio; Sculptures; Jesuits monks; Authentic.
Summary / Abstract:

LTRestauruojant dvi porines medines polichromuotas jėzuitų vienuolių skulptūras, dėl jų būklės, istorinių bei ikonografinių duomenų trūkumo pasirinkta dalinė restauracija. Liepinės skulptūros sukurtos nežinomo autoriaus XVIII a. II pusėje, drožta tik jų vaizdinė pusė. Šventųjų identifikavimą apsunkina neišlikę atributai, spėjama, kad tai Aloyzo Gonzaga‘os ir Pranciškaus Ksavero arba Pranciškaus Bordžijos figūros. Skulptūros nelabai nukentėjusios: truputį aplaužytos, byrančiais dažais, trūksta smulkių fragmentų. Jos ne kartą dažytos, po dažų sluoksniais neblogai išlikusi senoji polichromija (naudoti švino baltasis, raudonosios ochros, degtos sienos, umbros, suodžių pigmentai); monografiniams uždažymams – cinko baltasis. Restauracijos metu dėl medienos judėjimo atšokę dažai buvo priklijuoti odos klijais, atidengta nelabai spalvinga senoji polichromija. Dėl dažų ištrupėjimų nutarta skulptūras iš dalies restauruoti, retušuojant nutrupėjusius autentiškos polichromijos plotelius. Drožybos atstatymo atsisakyta, nes neidentifikuoti jėzuitų šventieji. Atvira mediena skulptūrų nugarinėje pusėje nuvalyta ir dezinfekuota kataminu AB.

ENHalf restoration was chosen to restore two-paired wooden polychrome sculptures of Jesuit monks. An unknown author created the sculptures in the 2nd half of the 16th century. The visual part was carved. The other side was not modelled, just hollowed. Identification of the saints was difficult because of the lack of archives. The sculptures have not suffered too much: they were partly broken, the layers of paint were flaking off. The wood was in good condition. The investigations showed that the sculptures have been painted several times. Chemical investigations showed that oil was used as a binding agent of old polychrome and later monochrome paint. First, the layers of paint that had come off were glued together with priming. The restorers failed to use solvent to remove the paint. Accordingly, they had to remove it by means of a scalpel and a magnifier. Authentic polychrome was found in good condition. Though there were lots of crumbled spots, they were rather small and easy to reconstruct. It was decided to restore the sculptures party: No carving reconstruction was made. To prepare the sculptures for display wooden plugs were used to fasten them to a wooden background.

ISSN:
1392-155X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7859
Updated:
2018-12-17 10:41:41
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: