Peculiarities of confessional music in Vilnius : problems of research and perspectives

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of confessional music in Vilnius: problems of research and perspectives
Keywords:
LT
19 amžius; 17 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūra / Culture; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinė muzika / Religious music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama senosios Lietuvos muzikos istorijos tyrimų padėtis ir aptariami tie konfesinės muzikos ypatumai, kuriuos sąlygojo sudėtinga Lietuvos valstybingumo istorija bei šalies konfesinė įvairovė. Nurodomos priežastys kodėl iki šiol nėra pakankamai išnagrinėti daugelis muzikos istorijos puslapių. Pabrėžiama, kad tuo metu kada daugelyje Vakarų Europos kraštų nuo XIX a. buvo pradėti ruošti akademiniai darbai Lietuva išgyveno labai ilgą sudėtingą laikmetį. Tai carinė okupacija bei Vilniaus universiteto uždarymas, XX a. pradžioje Vilniaus krašto okupacija, lenkų kalbos įsigalėjimas viešajame gyvenime. Šios ir daugelis kitų priežasčių lėmė, kad Lietuvos muzikinės kultūros klausimai nebuvo tinkamai tirti. Kalbant apie Lietuvos bažnytinę muziką, nurodomas grigališko choralo teorijos darbų išskirtinumas bendrame europiniame kontekste. Atskleidžiami XVII a. Vilniaus universiteto profesoriaus Žygimanto Liauksmino parengtų grigališko choralo knygų ypatumai, galėję turėti įtakos slavų cerkvinio giedojimo reformatoriaus N. Dileckio darbams. Analizuojami XVIII - XIX a. rankraštiniai muzikos rinkiniai, teoriniai darbai ir nesudėtingos anoniminių vargonininkų-kūrėjų, dirbusių atskirose bažnyčiose bei vienuolynuose, vokalinių kūrinių kompozicijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos kultūra; Konfesinė muzika; Muzikos paveldas; Multikultūriniai ryšiai; Lithuanian culture; Religious music; Musical heritage; Multicultural links.

ENThe article analyzes the situation, pertaining to studies of old Lithuanian music history and discusses the particularities of confessional music, determined by the complex history of statehood of Lithuania and the confessional diversity of the country. The reasons why most pages of musical history are still not sufficiently studied are provided. The article stresses that at the times when academic works were commenced to be prepared from the 19th century in most lands of the Western Europe, Lithuania experienced a very long and complex period – the tsarist occupation and closing of Vilnius University, the occupation of Vilnius region in the beginning of the 20th century and entrenchment of the Polish language in public life. Those and most other reasons determined the situation of insufficient studies of the issues of Lithuanian musical culture. In terms of Lithuanian church music, the exclusiveness of theoretic studies of the Gregorian chant is specified within the common European context. The article reveals the particularities of the books on the Gregorian chant, prepared by Žygimantas Liauksminas, professor at Vilnius University in the 17th century, which might have had influence on the works of N. Dileckis, the reformer of the Slavonic church chanting. The article also provides an analysis of the music manuscript collections of the 18th – 19th centuries, theoretical works and simple vocal compositions by anonymous organists, who worked in churches and convents.

ISBN:
9783926196477
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7837
Updated:
2013-04-28 16:40:28
Metrics:
Views: 27
Export: