Būsimųjų pradinių klasių mokytojų požiūris į muzikinį ugdymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų pradinių klasių mokytojų požiūris į muzikinį ugdymą
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 46, p. 138-144
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTNorint tobulinti būsimų pradinių klasių mokytojų muzikinį rengimą, reikėtų išsiaiškinti jų požiūrį į muzikinį ugdymą, ištirti šios sferos profesinius poreikius ir interesus. Straipsnyje tiriamas būsimų pradinių klasių mokytojų požiūris į muzikinį ugdymą. Siekiama atskleisti studentų požiūrį į muzikinį ugdymą, nustatyti, kaip būsimieji mokytojai vertina savo muzikos žinias ir muzikinius gebėjimus. Tyrime dalyvavo 174 VPU pradinio ugdymo pedagogikos I-IV kurso studentai. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad beveik visi (97,1 proc.) VPU pradinio ugdymo pedagogikos specialybės studentai domisi muzikos dalykais, nes jie turi didelę praktinę reikšmę, teikia jiems pasitenkinimą. Kad gerėtų mokytojų pasirengimas aukštojoje mokykloje, būtina stiprinti muzikos materialinę bazę, o ypač aprūpinimą vadovėliais. Taip pat svarbu gerinti muzikos dėstymo metodus bei atverti studentui galimybę pasirinkti dėstytojus. Studentų požiūriu, jiems labiausiai trūksta muzikos istorijos žinių ir muzikinio ugdymo metodikos žinių. Vertėtų įvesti į mokymo programas muzikos istorijos dalyką. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas daro didžiulę įtaką mokytojo asmenybės raidai: formuoja kūrybiškumą ir atsakingesni požiūrį į darbą, pareigą.Reikšminiai žodžiai: Pradinių klaisų mokytojai; Muzikinis ugdymas; Primary school teacher; Music education.

ENMusical education is one of the basic areas of human development and also active ground of developing their spiritual, emotional, intellectual and creative abilities. Existence of musical culture is impossible without musical education and a personality's development is insufficient and poor without acquaintance with musical culture. The results showed that 97.1% of the students are interested in musical subjects, but they suggest improving our technical base of music and supply with teaching materials as well as improving the methods of teaching musical subjects. We found out that more than half of the students lack knowledge of musical history and methodology. The students having entered the specialty of music at VPU are very diverse; therefore, the system of evaluation criteria when accepting students to the university needs improvement. Positive attitudes towards musical education have a huge influence on personality development. They promote formation of the students' positive features and form the students' motivation for learning, working and performing one's duties. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Muzikos pedagogika / Zenonas Rinkevičius. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. 251 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7801
Updated:
2018-12-17 10:41:38
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: