Veiklinanti didaktika: pedagoginio veiksmo sisteminimas ir struktūrinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiklinanti didaktika: pedagoginio veiksmo sisteminimas ir struktūrinimas
Alternative Title:
Active didactics: systematization and structuralization of pedagogical action
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 46, p. 61-67
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teigiama, kad profesinio ugdymo ir rengimo pokyčių supratimas leidžia daryti prielaidas interpretacijai. Tokia interpretacija – tai galimybė akcentuoti pedagoginės veiklos specializacijos reikšmę. Dėl interpretacijos aiškumo yra analizuojamas ir kokybinis tyrimas. Šios analizės liečia ir institucinį požiūrį į profesinio ugdymo ir rengimo įtvirtinimą bei individualios struktūros formavimąsi realizavimo patirčiai kaupti. Baigiamoji šio straipsnio prielaida yra orientuota į profesinio ugdymo didaktiką ir veiklinančias pedagogines teorijas. Bet kuri ugdymo institucija diagnostiniais tikslais galėtų pritaikyti pedagoginio veiksmo specializaciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Veiklinanti didaktika; Pedagoginis veiksmas; Profesinis rengimas.

ENThe article states that comprehension of vocational education and training changes make presumptions for interpretation. Such interpretation is a possibility to underline the importance of pedagogical action professionalization. For the distinctness of it the qualitative research are analyzed too. The analyses encompass institutional point of view about vocational education and training fixation and the individual structure formation for the realization experience. The concluding presumtion of this article is orientated to vocational education didactic and activating educational theory. Any educational institution for the diagnoses matters could adopt pedagogical action professionalization. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Profesiologija: prielaidos ir galimybės realizacijos pedagogizacijai / Danutė Petraitienė. Pedagogika. 2000, 44, p. 47-58.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7798
Updated:
2018-12-20 22:51:31
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: