JAV visaapimančio seksualinio švietimo programų reakcija į seksualinę revoliuciją: rezistencija ar rezonansas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
JAV visaapimančio seksualinio švietimo programų reakcija į seksualinę revoliuciją: rezistencija ar rezonansas?
Alternative Title:
Reaction of the U.S. All-Inclusive Sexual Education Programmes to the Sexual Revolution: Resistance or Resonance?
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 46, p. 14-28
Keywords:
LT
Lytinis ugdymas / Sex education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai aptariama socialinė destrukcija, kurią sukėlė JAV įvykusi seksualinė revoliucija, ir jos skausmingos pasekmės. Šio straipsnio tikslas – detaliai išanalizuoti Jungtinėse Amerikos valstijose taikomo visaapimančio seksualinio švietimo ideologiją, taip pat visaapimančio seksualinio švietimo programų reakciją į seksualinės revoliucijos ideologiją. Visaapimančio seksualinio švietimo ideologijos detali analizė atskleidė, kad ji paremta Kinsey atliktų tyrimų nemoksliškomis ir klaidingomis prielaidomis. Pagrindiniai visaapimančio seksualinio švietimo teiginiai prieštarauja medicinos, sociologijos, humanistinės psichologijos moksliniams teiginiams ir etikos normoms. Šis švietimas sutampa su seksualinės revoliucijos ideologija. Dėl šių priežasčių visaapimantis seksualinis švietimas negali būti taikomas Lietuvos seksualinio švietimo sistemoje. Lietuvos mokslininkams iškyla iššūkis sukurti naujas ir originalias seksualinio švietimo programas, pagrįstas asmeninėmis, etinėmis vertybėmis ir teologinėmis dorybėmis. Šiame procese galėtų būti pritaikomi kai kurie elementai iš lytinio švietimo programų „Už skaistumą“ ir „Už abstinenciją“. Pagrindinis lytinio švietimo principas turėtų būti toks, kad informacija apie žmogaus seksualinę sferą visada turi būti perduodama tarpusavio meilės, šeimos ir laukiamos gyvybės atsiradimo kontekste, o mokymas apie šią intymią ir subtilią asmens sritį privalo būti pozityvus, saikingas ir skaidrus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Seksualinio švietimo programos; Reakcija į socialinę revoliuciją; Rezistencija; Rezonansas; Sex education programs; Reaction to sexual revolution; Resistance; Resonance.

ENThis essay introduces a short analysis of the social destruction that was caused by sexual revolution in the U. S. A. and reveals the painful consequences of this social disease. The main goal of this essay is to give the detail analysis of ideology of the comprehensive sex education (CSE) in the U. S. A. There is the reply to the question: “What was CSE programs system reaction to the offensive ideology of sexual revolution?” The detail analysis of ideology of CSE gave evidence that it was grounded on the non-scientific and false conclusions of Kinsey’s research. The main statements of CSE are in great conflict with the scientific proposition of medicine, sociology, humanistic psychology and goes against the values of ethics. CSE acts hand in hand with ideology of sexual revolution. For these reasons CSE can not be adopted to the Lithuanian sex education system. The main conclusion of this essay is to accept a challenge given to the scholars of Lithuania: to find new and original sex education programs, grounded on the personalistical, ethical values and theological virtues. In this process some elements from the “Pro-chastity” or “Pro-abstinence” sex education programs could be adopted. The main principle of passing on sexual information should be in the context of mutual love between a man and a woman in a family and the instructions in this field must always be positive, prudent, clear and delicate. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Šeimos poveikis paauglių lytiniam elgesiui / Stasė Ustilaitė. Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 201-208.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7796
Updated:
2018-12-17 10:41:37
Metrics:
Views: 130    Downloads: 3
Export: