Kultūros centrai : bendradarbiavimas, bendruomenių mobilizavimas ir edukacinės praktikos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros centrai: bendradarbiavimas, bendruomenių mobilizavimas ir edukacinės praktikos
Alternative Title:
Cultural centers: cooperation, community mobilization, and educational practices
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018.
Pages:
263 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Metodologiniai kultūros centrų veiklos tyrimo aspektai — Regioninė kultūros politika ir kultūros centrai — Istorinė kultūros centrų veiklos apžvalga — Kultūros centrų klasifikacija ir teisiniai aspektai — Kultūros centrų raidos dinamika ir jų veiklą reglamentuojantys teisės aktai — Kultūros centrų veiklos ypatumai — Bendruomenės ir kultūros centrų sąveikos ypatumai — Bendruomenės sampratos konceptualizacija — Bendruomenės centrų veikla ir ją reglamentuojantys teisės aktai — Kultūros centrų ir bendruomenių sąveika — Bendruomenės mobilizavimosi sampratos konceptualizacija — Kultūros centrų veiklų poveikis bendruomenėms — Tarpkultūrinis-tarptautinis bendradarbiavimas kaip kultūros diplomatijos dalis — Kultūros centrų vaidmuo sustiprinant tautinę kultūrą Lietuvoje — Kultūros centrai kaip neformaliojo ugdymo organizavimo institucijos — Edukacija ir neformalusis švietimas: sampratos ir raiška — Neformaliojo ugdymo organizavimo ypatumai pagal amžiaus grupes — Kultūros centrų edukacinės veiklos organizavimo charakteristika — Darbuotojų ir vartotojų motyvavimo prielaidos kultūros centruose — Motyvacijos ir motyvacijos darbui sampratos — Darbuotojų ir savanorių motyvavimo prielaidos kultūros centruose — Kultūros centrų paslaugų ir produktų vartotojų motyvavimo priemonės — Rekomendacijos — Summary — Šaltiniai ir literatūra — Santrumpos — Pavardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTMonografija yra skiriama kultūros organizacijų darbuotojams ir savanoriams, kultūros politikos kūrėjams, kultūros vadybininkams ir tiems, kurie domisi kultūros organizacijomis ir jose vykstančiais edukaciniais procesais. Ji gali būti naudinga studijuojantiesiems kultūros ir meno vadybą, tiems, kuriems rūpi vietos bendruomenių plėtra, kurie domisi socialiniais ir kultūriniais procesais šiuolaikinėje Lietuvos visuomeneje. Monografijoje gilinamasi į daug reikšmingų kultūros centrų veiklos sričių. Pirmiausia atliekama regioninės kultūros politikos analizė kultūros centrų veiklos kontekste, pateikiama įstatymų ir mokslinės literatūros aptartis. Taip pat atlikta išsami kultūros centrų veiklos ypatumų bei bendruomenės ir kultūros centrų sąveikos aspektų analize: aptariama tarpkultūrinio-tarptautinio bendradarbiavimo, kaip kultūros diplomatijos dalies, svarba kultūros centrų veikloje, analizuojamas kultūros centrų vaidmuo stiprinant tautinę kultūrą Lietuvoje, gilinamasi į neformaliojo mokymo(si) ypatumus siekiant identifikuoti edukacijos sampratą, kuria vadovaujasi kultūros centrų vadovai ir darbuotojai, atskleidžiamas jos vaidmuo kultūros centrų veiklos kontekste, atkreipiamas dėmesys i kultūros centrų darbuotojų, savanorių ir vartotojų motyvavimo veiksnius. Kultūros centrų asociacijos prezidentas. Klaipėdos universiteto dėstytojas Romas Matulis, perskaitęs monografiją, pažymėjo: "Knygos atsiradimas yra labai reikšmingas ir lauktinas įvykis, padėsiantis tiek kultūros praktikams, tiek teoretikams, politikams ar kultūros studijų programų studentams giliau pažvelgti į kultūros centrų sistemos procesus, tiksliau juos vertinti, suvokti jų ypatumus, pažinti, lyginti ar žinoti tikrąją jų veiklos prasmę. Monografija aktuali ypač dabar, kai kultūros centrai, jų veikla sparčiai kinta, įvairėja ir įgauna vis naujesnes formas ir reikšmes". [Anotacija knygoje]

ENThis monograph that belongs to the area of social sciences was created to achieve three aims. First, it was aimed to provide comprehensive and thorough analysis of the role of cultural centers and foreign Lithuanian cultural organizations in local communities. Second, the authors wanted to reveal the role of cultural centers in Lithuanian State and regional cultural politics. Third, it was determined to create a strong basis for further research on cultural centers’ activities, because the authors of this monograph believe that these cultural organizations are unique and highly significant in their activities for local residents and processes that are undergoing in the Lithuanian society. This monograph is created based on the data of three years pursued project “Educational and motivational aspects of cultural centers activities’ from the community mobilization perspective” (MIP-023/2012) that was obtained by conducting quantitative and qualitative research in the Lithuanian cultural centers in the border areas and Lithuanian cultural organizations abroad. The research was carried out during 20122013. After four years, the qualitative research was conducted again in 2018 at the same cultural centers and expanded by incorporating new cultural centers in Lithuania. This monograph aims to fill the gap that was formed in the scientific field, because there is still a lack of comprehensive and profound studies on the activities of cultural centers in Lithuania that would thoroughly assess their role in local communities. As an important part of the society that is integrated in the municipal structure or acting independently, it is still receiving only fragmentary attention of the researchers. Due to the changing Lithuanian society, the cultural centers are transforming as well, and the changes occur in their activities and management.Therefore, this collective scientific study aims to answer many raising questions: what is the role of cultural centers in the process of increasing soft security of the local communities; what needs of the local residents do the cultural centers satisfy with their activities and offered cultural products; by what means the national identity and cultural sensitivity are developed; how does the dissemination of national, popular, and high culture occur; in what ways the communication is developed, and what benefits it provides for the local residents; how the creation of educational spaces is managed and organized, and what place does the non-formal learning take in the context of cultural centers’ activities. The monograph thoroughly reviews many significant aspects of cultural centers’ activities. [...].Summing up the visible (direct) and invisible (indirect) impact of cultural centers on persons, communities, and countries, the economic, social, and cultural areas should be stressed. Lithuanian State and many directors of cultural centers still do not understand the impact of cultural centers’ activities on all three areas. It is possible that this monograph will be a good encouragement to review and rewrite Law on Centers for Culture, newly evaluate the role of cultural centers in the regional and cultural policy that is implemented by the State, and take care of Lithuanian communities on the border of Lithuania as well as worldwide. This monograph allowed to reveal the role of organizations that are very important for Lithuania, i.e., cultural centers, in various aspects and evaluate their input in the cultural dissemination of Lithuania as well as many other important areas of the country’s life. The monograph is devoted to the mentioned employees and volunteers of cultural organizations, creators of cultural politics, cultural managers, and those who are interested in cultural organizations and educational process that appear in them. It is as well important for those who study culture and art management and, finally, those who care about the development of local communities and are interested in social-cultural processes in modern Lithuanian society. [From the publication]

ISBN:
9786090700648; 9786090700631 (elektroninis)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77873
Updated:
2022-07-01 08:49:44
Metrics:
Views: 53
Export: