Paauglių pirmųjų lytinių santykių patirties poveikis tolimesniam jų lytiniam elgesiui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių pirmųjų lytinių santykių patirties poveikis tolimesniam jų lytiniam elgesiui
Alternative Title:
The Significance of First Sexual Experience of Adolescents for Their Subsequent Sexual Behaviour
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 43, p. 147-153
Summary / Abstract:

LTAnkstyvųjų lytinių santykių problema yra aktuali ir sudėtinga. Greičiau lytiškai bręstant susiduriama su vidiniais ir išoriniais prieštaravimais. Formuojant lyčių sampratą vertėtų nustatyti, kokį emocinį-psichologinį pėdsaką paaugliams, ypač jų tolimesniam gyvenimui, palieka ankstyvi lytiniai santykiai. Šio straipsnio tikslas – atskleisti paauglių pirmųjų lytinių santykių patirties poveikį tolimesniam jų lytiniam elgesiui. Apklausoje dalyvavo 14-17 m. amžiaus 1046 moksleiviai (432 berniukai ir 614 mergaičių). Nustatyta, kad 13,4 proc. apklausoje dalyvavusių moksleivių (17,8 proc. berniukų ir 10,3 proc. mergaičių) yra turėję lytinių santykių, berniukai statistiškai reikšmingai dažniau nei mergaitės. 23,4 proc. berniukų ir 38,1 proc. mergaičių, turėjusių lytinių santykių, jais nusivylė. Lytiniais santykiais dažniau nusivylė tie moksleiviai, kurių motyvas buvo nesugebėjimas pasakyti „ne“ ir rečiau – abipusė meilė. Statistiškai patikimai dažniau lytinių santykių patirtis buvo skaudi tiems moksleiviams, kurie nurodė motinos supratimo ir pasitikėjimo jais stoką. Geri tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai, pasitikėjimo bei bendradarbiavimo atmosfera šeimoje, tėvų domėjimasis vaikų problemomis, abipusė pagarba gali sumažinti paauglių, turėjusių lytinius santykius, skaičių.

ENThe problem of early sexual relations is important and complex. Faster sexual maturity leads to internal and external contradictions. The formulation of gender conceptions should assess the emotional – psychological marks that early sexual relations leave on adolescents and their subsequent life. This article aims to examine the impact of the first experience of sexual relations on their subsequent sexual behaviour. 1046 schoolchildren (432 boys and 614 girls) aged 14-17 took part in the survey. It was found that 13.4 % of the schoolchildren who took part in the survey (17.8 % of boys and 10.3 % of girls) had sexual relations, the frequency among boys being statistically more significant than among girls. 23.4 % of boys and 38.1 % of girls who had sexual relations were disappointed in it. Disappointment was more frequent among those schoolchildren whose reason was inability to say “no” and less frequent among those whose reason was mutual love. The experience of sexual relations was statistically reliably more painful to those schoolchildren who indicated the lack of mother’s understanding and trust. Good relations between parents and children, the spirit of trust and cooperation in the family, parents’ interest in children’s problems, and mutual respect may decrease the number of adolescents who have sexual relations.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Paauglių lytinės elgsenos ir psichoemocinės būsenos sąsaja / Stasė Ustilaitė, Vida Juškelienė, Algirdas Petronis. Soter. 2007, 21 (49), p. 85-95.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7787
Updated:
2018-12-20 22:51:30
Metrics:
Views: 111    Downloads: 5
Export: