Mokymo turinio prieinamumo ir išmokimo pamokoje sąlygos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymo turinio prieinamumo ir išmokimo pamokoje sąlygos
Alternative Title:
Attainability of the content of teaching and conditions for acquisition
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 43, p. 103-111
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Studijos; Kūrybinis mokymasis; Mokymosi tęsinys; Types of relationship; Processes of teaching and studying.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kūrybiškumas / Creativity; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTMokinių žinių perėmimo, gebėjimų formavimo, jų lavinimo ir auklėjimo mokymo procese sėkmė pirmiausia priklauso nuo mokymo turinio, jo prieinamumo mokiniams. Mokymo pagrindas bendrojo lavinimo mokykloje – mokslo žinios kaip svarbiausia visuomeninės patirties, jos kultūros dalis, kurių perėmimas efektyviai turtina moksleivių patirtį. Tinkamas mokymo turinio parinkimas – pagrindinė sėkmingo mokymosi, moksleivių teigiamo požiūrio į mokymąsi sąlyga. Ypač svarbu įtikinti moksleivius žinių svarba ir pateikiamos informacijos teisingumu, tam lemiamos reikšmės turi tų žinių ryšio su gyvenimu bei aplinka atskleidimas, jų siejimas su moksleivių patirtimi. Moksleivių savarankiškas darbas per pamoką, įgyjant naujų žinių, jų savarankiškumo plėtojimas kaip aktyvumo skatinimo priemonė – žinių prieinamumo pagrindas. Labai svarbu ieškoti būdų, padedančių mokytojui lengviau pasirengti pamokoms (leisti alternatyvius vadovėlius, papildomą medžiagą mokytojui ir kitas pagalbines priemones). [Iš leidinio]

ENThe main focus in teaching is on acquisition of basic knowledge and on educational and developmental processes of the acquisition. As a result, the attainability of knowledge and its relationship with students’ experience lie at the basis of all issues of managing and monitoring educational processes. In the present article some conditions for successful acquisition are discussed, such as those that guarantee students’ efficient learning activity at classes and attainability of the material taught. Some other essential conditions are: categorization of knowledge, providing solid and realistic basis for the acquired knowledge, continuity of knowledge, ways of teaching how to become a successful self-directed learner, regular cycles of revision, purposeful use of visual aids and technology, as well as pedagogical mastery of the teacher and effective interaction between the pedagogue and the student on the basis of cooperation.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Mokymas - ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje pagrindas / Vladas Rajeckas. Pedagogika. 2002, 62, p. 33-37.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7782
Updated:
2018-12-20 22:51:30
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: