Mokytojų rengimas taikyti didaktinius žaidimus I-II klasėse, mokant matematikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų rengimas taikyti didaktinius žaidimus I-II klasėse, mokant matematikos
Alternative Title:
Training of teachers to use didactic games for I-II forms when teaching mathematics
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 43, p. 12-17
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTDidaktinių žaidimų metodas veiksmingas ir taikytinas pirmiausia pradinėse klasėse mokant matematikos. Dėl to tikslinga, rengiant būsimuosius pradinių klasių mokytojus, daugiau dėmesio skirti didaktinių žaidimų metodo laikymui per matematikos pamokas. Į pradinės matematikos mokymo metodiką, didaktikos seminarus turėtų būti įtrauktas atskiras didaktinių žaidimų metodikos modulis. Tyrimo tikslas – praktiškai patikrinti, ar veiksmingai didaktinių žaidimų metodas taikomas pradinėse klasėse, supažindinti būsimuosius matematikos mokytojus su tam tikrais būdais ir metodais, mokant matematikos pradinėse klasėse. Tyrimo metodai: pedagoginis stebėjimas bandomojo eksperimento metu, studentų veiklos rezultatų analizė. Tyrimas atliktas 1998 m. VPU Matematikos fakultete. Tyrime dalyvavo Matematikos fakulteto antrojo kurso IV ir V grupių studentai ir Vilniaus miesto Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos II a ir II b klasių mokiniai bei mokytojos. Didaktinių žaidimų metodo veiksmingumą labiausiai lemia mokytojo pasirengimas taikyti šį metodą. Todėl rengiant mokytojus vertėtų: didaktinių žaidimų taikymo metodikos modulį įtraukti į didaktikos kursą, skaityti laisvai pasirenkamąjį didaktinių žaidimų ir patraukliųjų užduočių taikymo kursą. Tyrimas parodė, kad didaktinių žaidimų taikymo metodikos kursas būna efektyvus tada, kai derinamas teorinis mokymas, modeliavimas ir praktinis įgytų žinių taikymas. Bandomojo eksperimento metu studentams buvo sudarytos sąlygos praktiškai patirti didaktinių žaidimų taikymo privalumus ir trūkumus, patiems juos išbandyti bei suorganizuoti pradinėse klasėse, kitaip tariant, būsimieji mokytojai praktiškai mokėsi taikyti įgūdžius, įgytus aukštojoje mokykloje.Reikšminiai žodžiai: Mokytojų rengimas; Didaktinių žaidimų taikymas; Matematikos mokymas; Teacher training; Application of didactic games; Mathematics teaching.

ENMethod of didactic games is effective and applicable firstly in primary forms when teaching mathematics. Therefore when training future teachers of primary schools it is reasonable to pay more attention to application of the method of didactic games during mathematics classes. A separate module of the didactic games methods should be included in the methodology of teaching the primary mathematics and in the seminars on didactics. Aim of the survey: to check practically, whether the methods of didactic games is successfully applied in primary forms, by introducing future mathematics teachers with certain methods and ways of teaching mathematics for primary forms. Survey methods: pedagogical observation during a test experiment, analysis of students’ performance results. The survey was carried out in 1998 in the Faculty of Mathematics of Vilnius Pedagogical University. Second year students of groups IV and V of the Faculty of Mathematics and pupils and teachers of forms II a and II b of Vilnius Jonas Basanavičius secondary school participated in the survey. Effectiveness of the didactic games method in mostly determined by the preparation of a teacher to apply this method. Therefore when educating teachers the following should be done: include the module of didactic games methodology into the didactics course, provide a free subject on application of didactic games and attractive tasks. The survey has showed that the course on application of didactic games methodology is effective when theoretical teaching, modelling and practical knowledge application are combined. During the test experiment students were given the opportunity to experience practically strengths and weakness of application of didactic games, to try them and arrange for primary forms, in other words, future teachers were learning practically how to apply skills acquired in high schools.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7777
Updated:
2018-12-20 22:51:29
Metrics:
Views: 28    Downloads: 16
Export: