Personalizacijos problematika – reiškiniai, suformavę poreikį, ir jų sąveika su dizaino lauku

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalizacijos problematika – reiškiniai, suformavę poreikį, ir jų sąveika su dizaino lauku
Alternative Title:
Problematics of personalization – phenomena that structured the demand of personalization and their interaction with design field
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2017, t. 9, Nr. 1, p. 99-110. K. Šešelgio skaitymai - 2017
Keywords:
LT
Dizainas / Design.
Summary / Abstract:

LTRemiantis sociokultūriniais tyrimais formuojamas kritinis požiūris, reikalingas personalizacijos fenomeno analizei. Zygmunto Baumano šiuolaikinio pasaulio būvio analizė atkreipia dėmesį į nevaldomą „individualizaciją“ pasaulyje takiomis moderniojo gyvenimo sąlygomis. Būtent tokios modernios visuomenės struktūroje, grįstoje atomistiniu individualizmu, formuojasi, tampa aktualus ir plačiai pritaikomas personalizacijos fenomenas. Visuomenės struktūra tapo atomistine – mes tapome individų visuomene. Kintanti visuomenės struktūra turi tiesioginę įtaką dizaino diskursui. Straipsnio tikslas – identifikuoti reiškinius, kurie lėmė visuomenės ir individo pokyčius ir paskatino personalizacijos poreikį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Personalizacija; Dizainas; Sociologija; Kultūros sociologija; Psichoterapija; Atomistinis individualizmas; Emocinis kapitalizmas; Personalization, design, sociology, sociology of culture, psychotherapy, atomistic individualism, emotional capitalism; Personalization; Design; Sociology; Sociology of culture; Psychotherapy; Atomistic individualism; Emotional capitalism.

ENReferring to the fields of sociology and cultural sociology aims to build up a critical approach and make deeper analysis of the phenomenon of personalization. The analysis of modern world by Zygmunt Bauman draws attention to the rampant individualization in conditions of liquid modern world. In this modern structure of society, based on atomistic individualism, the phenomenon of personalization is formed, becomes relevant and widely adaptable. The structure of society has become atomistic – we became “a society of individuals”. The changing structure of society has a direct impact on design discourse. The aim of this article – to identify the phenomena that led to changes in society and the individual, and structured the demand and the trend of personalization. The atomistic individualism of modern self, emotional capitalism and the triumph of psychological discourse in Western civilization had an impact on design field and describe the complexities, tensions and even contradictions that are inherent in the phenomenon of personalization. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2017.992
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77578
Updated:
2022-02-23 17:42:49
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: